Výroční zprávy

MAS VaS každoročně vydává výroční zprávu, pojednávající o své činnosti a hospodaření za uplynulý rok.