Komunitní plánování sociálních služeb

Informace o projektu

Základní dokumenty

Pracovní skupiny:

  • PS Senioři a osoby zdravotně postižené
  • PS Rodiny s dětmi
  • PS Osob ohrožené sociálním vyloučením

Řídící skupina

  • Pozvánky na jednání
  • Zápisy z jednání

Veřejná setkání

  • Pozvánky na jednání
  • Zápisy na jednání

Semináře