Povinné orgány a pracovní skupiny

Aktualizováno k 1. 11. 2018

Orgány org. složky Místní akční skupina

Valná hromada – nejvyšší orgán Místní akční skupiny

Členy Valné hromady jsou všichni partneři MAS VaS ( viz. partneři MAS)

Programový výbor – rozhodovací orgán – aktualizován 16. 9. 2018 – 16.9.2019

Partner MAS Zastupující osoba Sektor Zájmová skupina
Štěpán Macek Štěpán Macek Soukromý ZSO
Jiří Kučera Jiří Kučera Soukromý PS
RUDOLF JELÍNEK, a.s. Martin Déva Soukromý PS
Farní sbor Československé církve evangelické v Zádveřicích – Rakové Miloš Vavrečka Neziskový CSVZ
SDH Veselá Roman Krajíček Neziskový SSS
Město Vizovice Silvie Dolanská Veřejný MO
Obec Neubuz Renata Zábojníková (předsedkyně) Veřejný MO

Monitorovací výbor – kontrolní orgán – 16. 9. 2018 – 16.9.2019

Partner MAS Zastupující osoba Sektor Zájmová skupina
Obec Kašava Josef Jarcovják (předseda) Veřejný MO
Petr Tomšíček Petr Tomšíček Soukromý ZSO
Junák – český skaut, středisko Slušovice, z.s. Radomír Švihel Neziskový SSS

Výběrová komise – výběrový orgán – 16. 9. 2018 – 16.9.2019

Partner MAS Zastupující osoba Sektor Zájmová skupina
Českomoravská provincie Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Nemocnice Milosrdných bratří Zdeňka Vlčková (předsedkyně) Neziskový CSVZ
Obec Zádveřice-Raková Lubomír Kokeš Veřejný MO
Obec Hvozdná Miroslav Válek Veřejný MO
Orel jednota Vizovice Zdeněk Adamuška Neziskový CSVZ
Ezop reklamní agentura s.r.o. Darina Uhříková Soukromý PS

 

Orgány Společnosti tj. o.p.s. 

Správní rada – rozhodovací orgán 

Člen správní rady Sektor Funkční období
Richard Zicha Veřejný 17. 7. 2018-16.7. 2021
Petr Číž Veřejný 17. 7. 2018-16.7. 2021
Karel Pilčík Soukromý 17. 7. 2018-16.7. 2021
Jaroslav Burkart Neziskový 17. 7. 2018-16.7. 2021
Miloš Vavrečka Neziskový 17. 7. 2018-16.7. 2021
Daniel Juřík Veřejný 17. 7. 2018-16.7. 2021
Martin Déva  Soukromý 17. 7. 2018-16.7. 2021
Roman Krajíček  Neziskový 17. 7. 2018-16.7. 2021
Petr Slovák Soukromý  17. 7. 2018-16.7. 2021

Dozorčí rada – kontrolní orgán 

Člen dozorčí rady Sektor Funkční období
Petr Hradecký (předseda) Veřejný 10. 9. 2016 – 9. 9. 2019
Martin Kašpárek Soukromý 10. 9. 2015 – 9. 9. 2018
 Martin Vávra Neziskový  10. 9. 2017 – 9. 9. 2020

 

Zkratky zájmových skupin

CSVZ – církevní, sociální, vzdělávací a zdravotní sektor
SSS – SDH a sportovní sektor
MO – mikroregiony a obce
PS – podnikatelský sektor
ZSO – zemědělský sektor a ostatní

 

Pracovní skupiny org. složky Místní akční skupina

PS projektoví manažeři
  • jedná se o aktivní zástupce napříč zájmovými skupinami, kteří mají zkušenosti s dotačním prostředím, mají nápady a řešení k problémům MAS a kteří se chtějí podílet na rozvoji území MAS
PS integrované projekty
  • jde o projekty spolupráce, které se týkají zájmové skupiny Mikroregiony a obce
  • jednotlivé obce či celé mikroregiony spolupracují na určitých projektech, přičemž zlepšují své schopnosti spolupracovat s více aktéry, zároveň tím upevňují vzájemné vztahy, které jsou nezbytné pro správné fungování obcí
PS zemědělci
  • tato pracovní skupina tematicky spadá pod zájmovou skupinu Zemědělský sektor a ostatní
  • jednotliví zemědělci se starají o přilehlé pozemky, což vede k aktivní zemědělské činnosti, která je v dnešní době často opomíjena a přehlížena
PS sociální práce a ženy
  • pracovní skupina Sociální práce a ženy má spojitost se zájmovou skupinou Církevní, sociální, vzdělávací a zdravotní sektor
  • stará se o genderovou rovnost a o vyšší zaměstnanost žen na území