Povinné orgány a pracovní skupiny

Aktualizováno k 1. 1. 2017

Orgány Místní akční skupiny

Valná hromada – nejvyšší orgán Místní akční skupiny

Členy Valné hromady jsou všichni členové MAS VaS ( viz. partneři MAS)

Programový výbor – rozhodovací orgán 

Člen MAS Zastupující osoba Sektor Zájmová skupina
SK Vizovice Jaroslav Burkart Neziskový SSS
AGRODELTA, s.r.o. Petr Slovák Soukromý ZSO
RUDOLF JELÍNEK, a.s. Jiří Koňařík Soukromý PS
ČCE Zádveřice-Raková Miloš Vavrečka Neziskový CSVZ
Obec Veselá Daniel Juřík Veřejný MO
Město Vizovice Silvie Dolanská Veřejný MO
Město Slušovice Petr Hradecký Veřejný MO

Monitorovací výbor – kontrolní orgán 

Člen MAS Zastupující osoba Sektor Zájmová skupina
Obec Kašava Josef Jarcovják Veřejný MO
Petr Tomšíček Petr Tomšíček Soukromý ZSO
Junák – svaz skautů a skautek ČR, 18. středisko Slušovice Veronika Rybáčková Neziskový SSS

Výběrová komise – výběrový orgán

Člen MAS Zastupující osoba Sektor Zájmová skupina
NMB Vizovice Zdeňka Vlčková Neziskový CSVZ
Obec Zádveřice-Raková Lubomír Kokeš Veřejný MO
Obec Hvozdná Miroslav Válek Veřejný MO
Orel jednota Vizovice Zdeněk Adamuška Neziskový CSVZ
Ezop reklamní agentura s.r.o. Darina Uhříková Soukromý PS

 

Orgány Společnosti

Správní rada – rozhodovací orgán 

Člen správní rady Sektor
Jaroslav Burkart Neziskový
Petr Slovák Soukromý
Jiří Koňařík Soukromý
Miloš Vavrečka Neziskový
Daniel Juřík Veřejný
Silvie Dolanská Veřejný

Dozorčí rada – kontrolní orgán 

Člen dozorčí rady Sektor
Petr Hradecký Veřejný
Martin Kašpárek Soukromý
Martin Vávra Neziskový

 

Zkratky zájmových skupin

CSVZ – církevní, sociální, vzdělávací a zdravotní sektor
SSS – SDH a sportovní sektor
MO – mikroregiony a obce
PS – podnikatelský sektor
ZSO – zemědělský sektor a ostatní

 

Pracovní skupiny MAS

PS projektoví manažeři
  • jedná se o aktivní zástupce napříč zájmovými skupinami, kteří mají zkušenosti s dotačním prostředím, mají nápady a řešení k problémům MAS a kteří se chtějí podílet na rozvoji území MAS
PS integrované projekty
  • jde o projekty spolupráce, které se týkají zájmové skupiny Mikroregiony a obce
  • jednotlivé obce či celé mikroregiony spolupracují na určitých projektech, přičemž zlepšují své schopnosti spolupracovat s více aktéry, zároveň tím upevňují vzájemné vztahy, které jsou nezbytné pro správné fungování obcí
PS zemědělci
  • tato pracovní skupina tematicky spadá pod zájmovou skupinu Zemědělský sektor a ostatní
  • jednotliví zemědělci se starají o přilehlé pozemky, což vede k aktivní zemědělské činnosti, která je v dnešní době často opomíjena a přehlížena
PS sociální práce a ženy
  • pracovní skupina Sociální práce a ženy má spojitost se zájmovou skupinou Církevní, sociální, vzdělávací a zdravotní sektor
  • stará se o genderovou rovnost a o vyšší zaměstnanost žen na území