Seminář OPŽP poradí starostům, jak lépe nakládat s odpady

Zveme všechny starosty a zástupce obcí na seminář, věnovaný problematice nakládání s odpady, v souvislosti s vyhlášenou výzvou č. 126 – OPŽP.  (zaměřené mimo jiné na nákup nádob na separaci odpadů). Seminář se uskuteční 11. 11. 2019 od 16:00 hodin v zasedací místnosti MAS. V případě zájmu prosíme o potvrzení účasti na email: eva.prehnalova@masvas.cz.
 

3. výzva MAS v OPŽP vyhlášena

MAS Vizovicko a Slušovicko vyhlásila dne 31. 10. 2019 svou 3. výzvu v rámci Operačního programu životní prostředí (OPŽP). Výzva je zaměřena na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů. 
Číst dále

Byla vyhlášena 5. výzva MAS v IROP

MAS Vizovicko a Slušovicko vyhlásila dne 25. 10. 2019 svou 5. výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Výzva je zaměřena na vybudování sociálního bydlení.

  • zahájení příjmu žádostí: 25. 10. 2019 ve 12:00
  • ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2019 ve 12:00
  • alokace: 1 000 000 Kč
  • výše podpory: 95%
  • limity způsobilých výdajů: min. 100 000 Kč max. 1 000 000 Kč

Kompletní informace a dokumenty naleznete v sekci Výzvy MAS / 5. Výzva MAS VaS – IROP – Sociální bydlení.

Svatomartinský trh na zámku

Opět po roce tentokrát však v prostředí vizovického zámku se dne 16. listopadu od 9:00 do 15:00 uskuteční po deváté Svatomartinský trh.

Jako každoročně můžete přivítat nejen svatého Martina a ochutnat první letošní vína, ale uvidíte i exkluzivní výběr tradičních řemesel. K mání bude spousta regionálních produktů, včetně těch v BIO kvalitě zastoupených ovocnými mošty, sýry nebo výrobky z medu. Chybět nebudou ani  zabijačkové speciality či burgery s husím trhaným masem. Zúčastnit se můžete také husích hodů v Zámecké vrátnici, navštívit zámeckou čokoládovnu nebo Galerii Mariette s živými ukázkami řemesel a vánočních ozdob. Zážitkem bude také vystoupení středověkého alchymisty s jeho neuvěřitelnými pokusy. Děti dále mohou zaujmout soutěže, scénky a dílničky DDM Zvonek nebo ukázka zvířat ze záchranné stanice v Hošťálkové. Číst dále

Závěrečné veřejné setkání KPSS

Srdečně Vás zveme na 3. závěrečné veřejné setkání v rámci projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Vizovicku a Slušovicku, které se uskuteční 7. 11. 2019 od 14:30 hodin v Zasedací místnosti MěÚ Vizovice. 

Plakát → ZDE

Fundraising pro neziskovky

MAS Vizovicko a Slušovicko uspořádalo pro neziskové organizace seminář zaměřený na fundraising. Lektorka Mgr. Eva Učňová, která je zároveň vedoucí výroby ateliéru Audiovizuální tvorba UTB Zlín, na příkladech vysvětlila, jak nejlépe získat finanční a jiné prostředky na
činnost neziskových organizací. Seminář se uskutečnil 8.10.2019 od 14:30 v Komunitním centru ve Vizovicích.  Plakát ⇒ zde.

Celé Česko se může pustit do sázení stromů. MŽP spouští nový dotační program!

Ministerstvo životního prostředí spouští zcela nový dotační program na podporu komunitní výsadby listnatých stromů na veřejných prostranstvích. Získat dotaci až 250 tisíc korun, zasadit stromy a zapojit se do celonárodní iniciativy #sazimebudoucnost může prakticky každý. K dispozici je celkem 100 milionů, které ministerstvo vyčlenilo z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR. Příspěvek je určen k úhradě sazenic, potřebného materiálu i následné péče o stromy. Číst dále

Umí dnešní mládež poznat fake news?

Poznat fake news (= podvržené zprávy) je někdy těžké rozpoznat i pro nás dospělé. Jsme si vědomi toho, že dnešní mládež tráví ve světě internetu mnoho času. Z toho důvodu považujeme za důležité, aby věděli jak rozpoznávat nepravdivé a zavádějící zprávy, jak poznat influencery a klamavou reklamu či jiné nástrahy mediálního světa.

V rámci projektu Naše škola – naše radost II jsme se rozhodli pro žáky 8. a 9. tříd podpořit interaktivní programy, které mládeži pomůžou si základní dovednosti osvojit. Nyní zjišťujeme zájem ve školách a následně realizaci programů zajistíme.