Ředitelé a pedagogové poznávali školy na Olomoucku

Téměř 20 aktérů působících ve vzdělávání se v rámci projektu Naše škola – naše radost zúčastnila exkurze pořádané do škol na území MAS Moravská cesta. Akce se uskutečnila ve čtvrtek a pátek 27. – 28. dubna 2017, téměř po půl roce od prvotního nápadu podobný zájezd zorganizovat. Číst dále

Zpravodaj venkova 4/2017

V novém vydání Zpravodaje venkova se dočtete:

  • LeaderFEST 2017 v Hlinsku: mottem je „Venkov tradičně i nově“
  • Výzva SPOV a SMS starostům: Požádejme zákonodárce o zvýšení RUD!
  • Startují nové výzvy z OPŽP: Dalších 5 miliard na energetické úspory, protipovodňová opatření i nakládání s odpady
  • 6. ročník soutěže „O nejlepší obecní a městský zpravodaj 2016“
  • Dluhová kalkulačka obcí na webu ministerstva financí

MAP po 1. roce realizace

Za rok realizace místního akčního plánu Naše škola – naše radost (duben 2016 – konec dubna 2017) jsme splnili všechny plánované výstupy dle harmonogramu, který byl vytvořen při Žádosti o dotaci. Číst dále

DEŠŤOVKA! Nový program MŽP

Chcete ve svém domě využívat dešťovou nebo přečištěnou šedou vodu? Nemáte v době sucha čím zalévat a splachovat? Chcete ušetřit? Tak právě pro vás je určený nový dotační program MŽP a SFŽP ČR – DEŠŤOVKA. Vlastníkům a stavebníkům rodinných a bytových domů se otevírá nová příležitost pro čerpání dotací. Číst dále

Nadace Via „Místo, kde žijeme“

Nadace Via vyhlásila 11. ročník programu „Místo, kde žijeme“, který pomáhá oživovat české obce a sousedské vztahy v nich.  Program je určen těm, kteří chtějí propojit místní lidi, firmy a instituce a společně upravit konkrétní veřejné prostranství. Budou podpořeny takové proměny prostranství, do kterých se zapojí široké spektrum obyvatel a obyvatelek a které nastartují v obcích aktivní komunitní život. 

V rámci tohoto programu bude Nadací Via podpořeno celkem 6 – 8 projektů, a to formou finančního grantu ve výši 300 000 Kč, službami odborné/ho konzultantky/ta a třemi vzdělávacími semináři. Číst dále

MŠMT podpoří zabezpečení škol a školek

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se rozhodlo poskytnout finanční pomoc na technické zabezpečení objektů mateřských škol a základních škol tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti a vyrovnat tak úroveň zabezpečení škol na základní úrovni dle Minimálního standardu bezpečnosti. Číst dále

Archeovýlet na Klášťov odložen!

Upozorňujeme, že archeovýlet z Bratřejova na Kláštov, který měl proběhnout tuto sobotu 22. 4. 2017 se z důvodu zhoršení počasí a zasněžení vrcholu hradiště neuskuteční . O novém termínu budou účastníci včas informováni.

Blíží se ukončení výzvy na ŠABLONY pro MŠ a ZŠ

Již 30. června 2017 bude ukončen příjem žádostí o podporu zjednodušeného vykazování (= šablon) pro MŠ a ZŠ!

Ze šablon, které mají 100% dotaci lze uhradit náklady na personální výpomoc (chůvy, asistenti pedagoga, psychologové…), vzdělávání zaměstnanců (matematická a čtenářská gramotnost, inkluze, péče o děti do 2 let…) či podporu spolupráce (setkávání s rodiči, vzájemné hospitace….) a vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem (doučování, školní kluby…) a jiné. Nabídka šablon je poměrně široká a lze do nich zahrnout i aktivity, které z názvu šablony přímo nevyplývají, přestože jsou uznatelné. 

Pro všechny ředitele, kteří mají zájem o podání žádosti o podporu, jsme k dispozici. Nabízíme Vám bezplatné poradenství a metodické vedení během celé realizace projektu.

 Kontakt: Ing. Renata Bednářová, 📩 renata.bednarova@masvas.cz Číst dále