Prodloužení příjmu žádostí do 2. výzvy MAS v OPŽP

Upozorňujeme žadatele, že v rámci 2. výzvy MAS Vizovicko a Slušovicko – OPŽP – Realizace ÚSES a protierozní opatření, došlo k prodloužení termínu příjmu žádostí. Nově je možné podávat žádosti až do 29. 11. 2019 do 20:00. Číst dále

Vyhlášená dětská psycholožka u nás ve Vizovicích

Srdečně zveme rodiče, pedagogy i další zájemce na přednášku vyhlášené dětské psycholožky PhDr. Lidmily Pekařové s tématem „Rodičovství nové doby“, která proběhne v prostorách Kulturního domu. Paní doktorka přijala naše pozvání do Vizovic a přijede dne 7. listopadu 2019, začátek je v 16:00 hodin. Bude se zabývat např. tématy nezastupitelnosti matek, nepochopení role ženy a muže, tématem rodičovské dovolené, živitelka – živitel, tématem mužských vzorů, atd..

Registrovat se můžete přes odkaz  ⇒ zde

Číst dále

Kraj podpoří vybavení dílen základních škol

Cílem Programu je podpořit polytechnické vzdělávání na základních školách a tak motivovat žáky k volbě jejich další studijní cesty v technických oborech středních škol.

  • Příjem žádostí od 21. 08. 2019 do 23. 09. 2019 do 16:00 hodin
  • Alokace 5 000 000 Kč
  • Míra podpory 70 %
  • Minimální výše dotace 50 000 Kč, maximální výše dotace 150 000 Kč

Číst dále

Programový výbor schválil projekty z 2. výzvy IROP – Vzdělávání

Na základě hodnocení Výběrové komise rozhodl Programový výbor, že v 2. výzvě MAS Vizovicko a Slušovicko – IROP – Vzdělávání uspělo celkem 5 žádostí s celkovou výší požadované dotace 4 840 522 Kč. 

Exkurze za MASkami v Chorvatsku

S cílem seznámit se s fungováním a podmínkami práce MASek v Chorvatsku jsme se vydaly s Ing. Štachovou ve dnech 9. – 14. června 2019 na exkurzi pořádanou Centrem pro komunitní práci za podpory (CpKP) střední Morava a PS Mezinárodní spolupráce a Platformou NNO. Podařilo se nám začlenit se do programu Česko – chorvatské spolupráce, kdy je možno propojit české MASky s těmi chorvatskými a pomoci jim vzájemně navázat spolupráci a sdílení zkušeností v různých oblastech zemědělské činnosti, zejména pak co se týká lokálních produktů. Pro účely projektu spolupráce byly založeny webové stránky  http://cz-hr-lags.eu/ , kde jsou prezentovány jednotlivé MASky zajímající se o možnosti spolupráce.   Číst dále

Příjem žádostí do 3. výzvy MAS VaS v IROP byl ukončen

Dne 31. 5. 2019 byl ukončen příjem žádostí o dotaci do 3. výzvy MAS Vizovicko a Slušovicko – IROP – Udržitelná doprava. Celkem byly podány 4 žádosti, přičemž všechny projekty jsou zaměřeny na aktivitu Bezpečnost dopravy. Požadovaná výše dotace všech projektů činí 8 477 712 Kč. V současné době probíhá hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti, po kterém bude následovat věcné hodnocení a výběr úspěšných projektů.

Seznam přijatých žádostí naleznete → ZDE.

Nové Mikrojesle Komínek MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.

Dne 1. července 2019 zahájí provoz naše nové Mikrojesle Komínek ve speciálně vybavených prostorách na Palackého náměstí 365 ve Vizovicích.
Tato bezplatná služba péče o děti od 6 měsíců do 3 let včetně je určena pro rodiče (zákonné zástupce) z Vizovicka a Slušovicka, kteří jsou zaměstnaní, podnikají (OSVČ), aktivně si hledají práci (uchazeči o zaměstnání na ÚP), rekvalifikují se, nebo studují. Číst dále

 V MAS máme nového kolegu, kterého budeme brát s sebou na všechny akce projektu Naše škola – naše radost II. Cílem projektu  (navazuje na projekt z roku 2016-2018) je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách na území Vizovicka a Slušovicka tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Pokud chcete o projektu vědět více→ ZDE.