Workshop s PhDr. Lenkou Svobodovou 6.5.2019

V rámci realizace projektu MAP II. „Naše škola – naše radost II“ srdečně zveme všechny rodiče, pedagogy i další zájemce dne 6.5.2019 na workshop s vyhlášenou psycholožkou PhDr. Lenkou Svobodovou. Přijďte nám říci svůj názor, vyslechnout si jiný, ale i názor odborníka. Plakátek zde  ⇒  Workshop PhDr. Svobodové Číst dále

Příjem žádostí do 2. výzvy MAS VaS v IROP byl ukončen

Dne 31. 3. 2019 byl ukončen příjem žádostí o dotaci do 2. výzvy MAS Vizovicko a Slušovicko – IROP – Vzdělávání. Celkem bylo podáno 5 žádostí, přičemž ve čtyřech případech se jedná o projekty základních škol a v jednom případě o zájmové a neformální vzdělávání. Požadovaná výše dotace všech projektů činí 4 840 522 Kč. V současné době probíhá hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti, po kterém bude následovat věcné hodnocení a výběr úspěšných projektů.

Seznam přijatých žádostí naleznete → ZDE.

Pozvánka na seminář pro neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží

V úterý 16. 4. 2019 od 14:00 se v zasedací místnosti kanceláře MAS VaS na Masarykově náměstí 650 ve Vizovicích (1. patro nad restaurací RETRO) uskuteční seminář pro zástupce neziskových organizací věnujících se činnosti s dětmi od 3 let a mládeží (potenciální oprávněné žadatele Číst dále

Dvoudenní exkurze aktérů ve vzdělávání do škol na Opavsku

V rámci implementačních aktivit projektu MAP II. „Naše škola – naše radost“ se ředitelé, pedagogové a zástupci zřizovatelů zúčastnili ve dnech 25. a 26. března exkurze do zajímavých škol na Opavsku. Ve spolupráci s tamější MAS Opavsko jsme pro účastníky připravili návštěvu úplné základní školy v Háji ve Slezsku, sousední Mateřské školy, malotřídní vesnické školy v Žimrovicích a úplné alternativní školy Labyrint ve Lhotě u Opavy. Číst dále

Jednání valné hromady MAS VaS

Dne 20.března 2019 v 16:00 hodin se sešli partneři MAS VaS na dalším jednání Valné hromady. Přítomní byli seznámeni se změnami v partnerské základně od posledního jednání a s tím souvisejícími změnami v orgánech organizační složky. Dále byly prezentovány informace z činnosti kanceláře MAS VaS – obecné informace z roku 2018 i plán na rok 2019 přednesl hlavní manažer Mgr. Petr Žůrek. Číst dále

Pozvánka na seminář pro žadatele k 3. výzvě MAS VaS v IROP

Ve čtvrtek 28. 3. 2019 od 14 hod. se v zasedací místnosti kanceláře MAS VaS (1. patro nad restaurací RETRO ve Vizovicích) uskuteční seminář pro žadatele k 3. výzvě MAS VaS v IROP – Udržitelná doprava. Tato výzva je zaměřena na aktivitu Bezpečnost dopravy a Terminály a parkovací systémy.

Číst dále

Byla vyhlášena 1. a 2. výzva OPŽP

MAS Vizovicko a Slušovicko vyhlásilo dne 14.03.2019 svou 1. a 2. výzvu v rámci Operačního programu životního prostředí (OPŽP). Výzva č.1 je zaměřena na Zlepšení kvality prostředí v sídlech – zejména na revitalizaci prvků sídelní zeleně. Výzva č. 2 je zaměřena na Posílení přirozené funkce krajiny Číst dále

3. jednání pracovních skupin projektu MAP II.

Ve dnech 11. a 12. března proběhlo v pořadí již třetí jednání všech pracovních skupin v rámci projektu MAP II. – „Naše škola – naše radost“. Společným tématem 3. jednání byla aktualizace jednotlivých oblastí SWOT analýzy. Pracovní skupina pro financování se zabývala tématy Rozvoje infrastruktury škol, včetně rekonstrukce a vybavení, dále jazykovým vzděláváním, podporou ICT a podporou polytechnického vzdělávání. Číst dále