Ve Slušovicích a Jasenné mají nová dětská hřiště

V závěru loňského roku jsme pomáhali se zpracováním žádostí o dotaci na vybudování dětských hřišť pro obec Jasenná a město Slušovice. Dotační program Ministerstva pro místní rozvoj, v rámci kterého byly žádosti podávány požadoval aktivní zapojení dětí a mládeže při zpracování projektového záměru. A tak i díky jejich návrhům, zpracovaných ve formě obrázků, modelů z kostek či básniček byly žádosti úspěšné. Číst dále

Svatomartinský trh ve Vizovicích již posedmé

S blížícím se svátkem svatého Martina nastává také čas Svatomartinského trhu ve Vizovicích. Jedná se již o 7. ročník, který se uskuteční v sobotu 11. listopadu od 8:30 do 13:00 v prostorách vizovického náměstí.

Při této příležitosti, která je pořádána pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky, se mimo již tradiční produkty, jako jsou tradiční frgály, domácí uzeniny, trdelník či mrkvové dorty, budou moci návštěvníci těšit také na novinky, mezi které patří bylinné sirupy nebo ručně vyráběná čokoláda. Po dobu konání bude atmosféru dolaďovat hudební doprovod, který zpříjemní celé dopoledne. Tento rok přijali pozvání hned dvě hudební uskupení, Gajdoši z Kašavy a Young Moravia Jazzband. Číst dále

MMR vyhlásilo program Podpora obnovy a rozvoje venkova 2018

Cílem podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova je formou dotace napomoci obnově a rozvoji venkovských obcí, přičemž je vyžadováno aktivní zapojení obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. V rámci jednotlivých dotačních titulů mohou obce do 3000 obyvatel žádat dotace na obnovu veřejných prostranství, dětských hřišť, školních sportovišť a tělocvičen nebo na obnovu místních komunikací. Číst dále

Startuje 5. kolo Programu rozvoje venkova 2014 – 2020

Ministerstvo zemědělství má v pátém kole Programu rozvoje venkova (PRV) připraveny pro žadatele o dotace více než 3,2 miliardy korun. Zájemci o dotace mohou žádat na projekty v rámci jedenácti operací. Termín pro příjem žádostí je od 10. října 8 hodin do 30. října 2017 13 hodin. Číst dále

Nové informace k výzvám zaměřeným na vzdělávání

V pondělí 9. 10. 2017 jsme se v Praze zúčastnili semináře MŠMT k připravovaným výzvám zaměřených na vzdělávání – Šablony II., Místní akční plán II. a Implementace místního akčního plánu I. Níže několik informací: Číst dále

Plán dotačních výzev OPŽP na rok 2018

Z Evropských strukturálních a investičních fondů je na příští rok připraveno k čerpání 9,1 miliard korun, které budou rozděleny v 19 nových výzvách. Nejvíce peněz, konkrétně 3 miliardy korun, půjdou na energetické úspory. Další 2,8 miliardy korun jsou vyhrazeny na snížení rizika povodní a protipovodňovou ochranu. K dispozici budou i prostředky na projekty v oblasti nakládání s odpady a odstraňování ekologických zátěží ve výši 1,7 miliardy korun a podobná částka (1,5 miliardy korun) i na péči o přírodu a krajinu. Zbývajících 100 milionů korun přispěje ke zlepšení kvality ovzduší. S rokem 2017 se překrývá také dalších 13 výzev s celkovou alokací 7,63 miliard korun. 

Harmonogram výzev na rok 2018 naleznete → ZDE.

Zlínský kraj vyhlásil druhé kolo kotlíkových dotací

Kotlíkové dotace jsou určeny fyzickým osobám, vlastníkům rodinných domů na území Zlínského kraje, kteří využívají jako zdroj tepla kotel na pevná paliva s ručním přikládáním, nesplňující třídu 3, 4 nebo 5. Starý kotel bude moci být vyměněn za automatický kotel na uhlí a biomasu (kombinovaný), kotel pouze na biomasu (s ručním i automatickým přikládáním), plynový kondenzační kotel nebo tepelné čerpadlo. Číst dále

Byly zveřejněny otázky a odpovědi k výzvám IROP

V sekci IROP byly zveřejněny otázky a odpovědi k výzvám IROP, které budou vyhlášovány přes MAS. Tyto informace vám mohou pomoci při plánování projektů a následném zpracování žádostí o dotaci. Otázky se týkají konkrétních projektů, jejichž realizace či způsobilost výdajů není zřejmá ze specifických pravidel.