ŠABLONY III vyhlášeny

MŠMT dnes vyhlásilo výzvu Šablony III pro MŠ a ZŠ!

  • Přijímání žádostí: do 29. 6. 2021, do 14 hod.
  • Minimální výše výdajů: 100 000 Kč
  • Maximální výše výdajů: 200 000 Kč na subjekt + (počet dětí/žáků x 1500 Kč)
  • Dotace: 100 % Číst dále

Uzavření kanceláře MAS VaS pro veřejnost

V návaznosti na poslední vývoj situace v souvislosti s onemocněním koronaviru oznamujeme, že kancelář MAS Vizovicko a Slušovicko je od 18.3.2020 pro veřejnost uzavřena. Všichni pracovníci kanceláře jsou k dispozici na e-mailových i telefonních kontaktech, které jsou dostupné na našich internetových stránkách : kontakty

Uzavření Mikrojeslí Komínek

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 16.3.2020 o přijetí krizového opatření v souvislosti s výskytem Koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území ČR a v souladu se stanoviskem řídícího orgánu OPZ, jsou s platností od dnešního dne 17.3.2020 Mikrojesle Komínek až do odvolání uzavřeny.

MŽP přispěje 2 miliardy na modernizace a úspory energií veřejných budov

Energeticky náročné a provozně drahé budovy měst a obcí mohou být opět úspornější. Ministerstvo životního prostředí uvolňuje z Operačního programu Životní prostředí naposledy v tomto programovém období 2 miliardy korun, které pomohou samosprávám zmodernizovat neúsporné objekty škol, nemocnic, úřadů, domovů pro seniory či kulturních a sportovních center. Bude podpořena i výstavba zcela nových budov v pasivním standardu a vyšší využívání obnovitelných zdrojů energie ve veřejné správě. Číst dále

Byla vyhlášena 6. výzva MAS v IROP – Bezpečnost dopravy

MAS Vizovicko a Slušovicko vyhlásila dne 9. 3. 2020 svou 6. výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Výzva je zaměřena na zlepšení bezpečnosti dopravy.

  • zahájení příjmu žádostí: 9. 3. 2020 ve 12:00
  • ukončení příjmu žádostí: 31. 5. 2020 ve 12:00
  • alokace: 6 522 271,00 Kč
  • výše podpory: 95%
  • limity způsobilých výdajů: min. 300 000 Kč max. 3 000 000 Kč

Kompletní informace a dokumenty naleznete v sekci Výzvy MAS / 6. Výzva MAS VaS – IROP – Bezpečnost dopravy.

Valná hromada MAS schválila změnu strategie

Členové Místní akční skupiny Vizovicko a Slušovicko se dne 25. února 2020 sešli na dalším jednání Valné hromady. Mezi nejdůležitější body programu patřila úprava zaměření Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a zařazení tzv. článku 20 do programového rámce Programu rozvoje venkova (PRV). Díky dobrému naplánování a podpoře žadatelů při čerpání alokace se MAS Vizovicko a Slušovicko stala jednou ze 43 MAS, kterým byla navýšena alokace pro PRV. Více než 5,6 milionu Kč bude rozděleno mezi projekty zemědělců a podnikatelů, ale především do nových oblastí, které si členové MAS sami zvolili. Mezi nově podporované aktivity bude patřit rozvoj obchodů pro obce, obnova vybraných kulturních památek a rozvoj kulturních a spolkových zařízení vč. knihoven. Číst dále

Pozvánka na jednání Valné hromady

Dne 25. 2. 2020 v 16:00 se uskuteční jednání Valné hromady MAS Vizovicko a Slušovicko, které proběhne v zasedací místnosti MěÚ ve Vizovicích. Účast partnerů MAS je důležitá zejména z důvodu chystané změny Strategie CLLD v Programu rozvoje venkova a Integrovaném regionálním operačním programu. Zároveň se bude jednat o způsobu rozdělení navýšené alokace PRV. Všichni partneři jsou srdečně zváni.

POZVÁNKA

Získali jsme pro Vizovicko a Slušovicko dalších 5,6 mil. Kč

V průběhu ledna 2020 rozhodlo Ministerstvo zemědělství ČR o navýšení alokace programového rámce Programu rozvoje venkova pro ty MAS, které splnili podmínku vyčerpání více než 50% alokace do konce roku 2018. Díky dobrému naplánování a podpoře žadatelů při čerpání alokace prostřednictvím naší MAS, se také my můžeme těšit na zvýšení alokace o 5 648 170 Kč (jedná se o cca 50% původní alokace) pro projekty žadatelů. Číst dále