Proběhlo jednání Valné hramady

V úterý 27. 6. 2017 v 16 hodin se v prostorách zasedací místnosti Městského úřadu ve Vizovicích konalo jednání Valné hromady Místní akční skupiny Vizovicko a Slušovicko. 

Ředitel MAS VaS Mgr. Petr Žůrek, S.T.D. představil přítomným současnou činnost kanceláře, přičemž mezi nejvýznamnější patřila zpráva o schválení věcného hodnocení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Strategii i s průběžnými změnami podrobněji představila Ing. Renata Bednářová, načež ji schválili všichni účastníci Valné hromady. Následovalo projednání a schválení Výroční zprávy za rok 2016 a volba členů orgánů MAS VaS, jelikož dne 17. září 2017 vyprší všem členům roční volební období. Číst dále

Pozvánka na archeoprocházku na Klášťov

Přijměte pozvání na archeoprocházku na horu Klášťov, která se uskuteční v sobotu 1. 7. 2017. Sraz všech zúčastněných bude v 8:30 u Obecního úřadu v Bratřejově, odkud se všichni společně s panem archeologem Mgr. Tomášem Chmelou vydají pěšky po turistické trase. Číst dále

Strategie MAS VaS byla schválena!

Dne 20. 6. 2017 jsme z Řídícího orgánu IROP dostali dlouho očekávanou zprávu, že Strategie CLLD MAS Vizovicko a Slušovicko, splnila podmínky věcného hodnocení tzn. je schválena. Do uzemí MAS se tak dostane více než 37 mil. Kč (IROP 26,4 mil. Kč, PRV 11 mil. Kč). Jaké projekty bude možné realizovat v rámci IROP zjistíte ZDE, v rámci PRV pak ZDE.

MMR podpoří obnovu školních hřišť a tělocvičen

Od 19. 6. 2017 lze podávat žádosti o dotace na obnovu sportovní infrastruktury. Ministerstvo pro místní rozvoj má pro žadatele připraveno sto milionů korun. Obce do 3000 obyvatel budou moci finance použít například na rekonstrukci, modernizaci či vybudování hřišť a tělocvičen, které slouží pro hodiny tělesné výchovy. Školním hřištěm či tělocvičnou je brána stavba (zařízení), jež je využívána k tomuto účelu a je součástí školního areálu. V případě, že škola touto stavbou prokazatelně nedisponuje a využívá jiné zařízení v majetku obce, je možné dotaci na stavbu využít. Tyto stavby mohou být využívány také pro další sportovní a společenské aktivity. Dotace není udělována na vybavení těchto zařízení. Číst dále

Výzva OPZ – Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování

OP Zaměstnanost přijímá žádosti zaměřené na podporu zařízení péče o děti na 1. stupni v době mimo školní vyučování.

  • 📩 Příjem žádostí: 29. 5. 2017 – 29. 9. 2017 ve 14 hodin
  • 💰 Alokace výzvy: 258 milionů Kč
  • 💰 Celkové způsobilé výdaje: 1 mil. – 9. mil. Kč
  • 📋 Doba realizace: až 36 měsíců

Číst dále

Třetí setkání zpracovatelů KAP a MAP ve Zlínském kraji

V úterý 13. června 2017 se uskutečnilo další setkání zástupců zpracovatelů místních akčních plánů na území Zlínského kraje se zpracovateli Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje. Hlavním cílem tohoto setkání bylo představení jednotlivých částí implementačního projektu krajského akčního plánu v jeho konkrétní podobě, které navazovalo na předchozí setkání s místními akčními plány. Číst dále

Jednání orgánů MAS

Vážení partneři MAS, dovolujeme si Vás informovat o následujících jednání, která se usktuteční do konce června:

  1. společné jednání Dozorčí rady MAS a Monitorovacího výboru – 19. 6. 2017 v 15 hodin v MěÚ Slušovice
  2. Valná hromada – 27. 6. 2017 v 16 hodin v MěÚ Vizovice
  3. Správní rada MAS – 27. 6. 2017

Vyšel nový Zpravodaj IROP

V novém čtvrtletníku Integrovaného regionálního operačního programu se dočtete:

🛣  Dalších deset miliard na zlepšení stavu silnic v regionech České republiky

🏨  Podmínky dotací na zateplení bytových domů jsou nyní velmi výhodné

🆘  Nejčastější chyby v žádostech o podporu na silnice II. a III. třídy

a další zajímavé články, aktuality a v neposlední řadě přehled aktuálně vyhlášených výzev.