Dvoudenní exkurze aktérů ve vzdělávání do škol na Opavsku

V rámci implementačních aktivit projektu MAP II. „Naše škola – naše radost“ se ředitelé, pedagogové a zástupci zřizovatelů zúčastnili ve dnech 25. a 26. března exkurze do zajímavých škol na Opavsku. Ve spolupráci s tamější MAS Opavsko jsme pro účastníky připravili návštěvu úplné základní školy v Háji ve Slezsku, sousední Mateřské školy, malotřídní vesnické školy v Žimrovicích a úplné alternativní školy Labyrint ve Lhotě u Opavy. Číst dále

Jednání valné hromady MAS VaS

Dne 20.března 2019 v 16:00 hodin se sešli partneři MAS VaS na dalším jednání Valné hromady. Přítomní byli seznámeni se změnami v partnerské základně od posledního jednání a s tím souvisejícími změnami v orgánech organizační složky. Dále byly prezentovány informace z činnosti kanceláře MAS VaS – obecné informace z roku 2018 i plán na rok 2019 přednesl hlavní manažer Mgr. Petr Žůrek. Číst dále

Pozvánka na seminář pro žadatele k 3. výzvě MAS VaS v IROP

Ve čtvrtek 28. 3. 2019 od 14 hod. se v zasedací místnosti kanceláře MAS VaS (1. patro nad restaurací RETRO ve Vizovicích) uskuteční seminář pro žadatele k 3. výzvě MAS VaS v IROP – Udržitelná doprava. Tato výzva je zaměřena na aktivitu Bezpečnost dopravy a Terminály a parkovací systémy.

Číst dále

Byla vyhlášena 1. a 2. výzva OPŽP

MAS Vizovicko a Slušovicko vyhlásilo dne 14.03.2019 svou 1. a 2. výzvu v rámci Operačního programu životního prostředí (OPŽP). Výzva č.1 je zaměřena na Zlepšení kvality prostředí v sídlech – zejména na revitalizaci prvků sídelní zeleně. Výzva č. 2 je zaměřena na Posílení přirozené funkce krajiny Číst dále

3. jednání pracovních skupin projektu MAP II.

Ve dnech 11. a 12. března proběhlo v pořadí již třetí jednání všech pracovních skupin v rámci projektu MAP II. – „Naše škola – naše radost“. Společným tématem 3. jednání byla aktualizace jednotlivých oblastí SWOT analýzy. Pracovní skupina pro financování se zabývala tématy Rozvoje infrastruktury škol, včetně rekonstrukce a vybavení, dále jazykovým vzděláváním, podporou ICT a podporou polytechnického vzdělávání. Číst dále

MAS podpoří projekty obcí, zemědělců a podnikatelů

Dne 26. 2. 2019 byla vyhlášena v pořadí již 3. výzva v rámci Programu rozvoje venkova. Zemědělci a podnikatelé budou moci podávat projekty do dvou vyhlášených fichí.

  • Fiche 1: Investice do rostlinné a živočišné výroby (alokace 407 453,- Kč)
  • Fiche 4: Podpora investic do zakládání a rozvoje místních podniků a služeb a uvádění produktů na trh – nezemědělské činnosti (alokace 669 498,- Kč) Číst dále

MAS vyhlásí čtyři nové výzvy

MAS Vizovicko a Slušovicko plánuje na přelomu února a března vyhlásit 4 výzvy ze 3 operačních programů. Dvě výzvy budou vyhlášeny v rámci Operačního programu životní prostředí a po jedné pak z Programu rozvoje venkova a Integrovaného regionálního operačního programu. Číst dále

Obce dostanou 100 milionů na eko-vozidla

Města a obce mají novou šanci výhodně pořídit auta na alternativní pohony. Již potřetí nabízí Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR dotace na vozidla s nízkými nebo nulovými emisemi. Spolu s eko-vozidly podpoří resort nově i dobíjecí stanice a zároveň rozšíří okruh příjemců.

  • Příjem žádostí 2.1.2019 – 30.9.2019
  • Alokace 100 milionů korun

Číst dále