Vyhlášení 6. výzvy MAS VaS – PRV

MAS Vizovicko a Slušovicko vyhlašuje ke dni 8. 3. 2021 svou 6. výzvu v rámci PRV  – Programu rozvoje venkova. Výzva je zaměřena na následující oblasti podpory: Číst dále

Pozvánka na jednání Valné hromady MAS

Vážení členové MAS, přijměte pozvání na jednání Valné hromady, které se uskuteční netradičně on-line.

  • v úterý 2. 3. 2021 od 16:00 se uskuteční informační webinář, na kterém budou probrány a vysvětleny jednotlivé body programu (nebude zde však probíhat hlasování) – webinář se uskuteční prostřednictvím aplikace Google Meet, pro připojení stačí kliknout na následující odkaz: https://meet.google.com/ntm-mabr-aqb
  • od 3. 3. 2021, 10:00 do 9. 3. 2021, 16:00 bude probíhat hlasování per-rollam. E-mailem obdržíte hlasovací lístek s návrhy usnesení a podklady pro hlasování.

Program jednání naleznete v pozvánce.

V rámci přípravy nové strategie MAS jsme se setkali se všemi starosty

V souvislosti s přípravou Strategie CLLD pro nové programové období 2021 – 2027 jsme na začátku února dokončili setkání se všemi zástupci našich 21 obcí. Během osobních či on-line schůzek jsme probírali zejména budoucí potřeby jednotlivých obcí a určovali jejich důležitost řešení. Dozvěděli jsme se také to, v čem vidí starostové největší potenciál a jaké projekty plánují. Mimo jiné jsme navštívili některé z nedávno realizovaných projektů např. novou knihovnu v Lutonině, přístavbu s šatnami a soc. zařízením v Bratřejově nebo komunitní centrum v Neubuzi. Číst dále

Jak se nezbláznit v době covidové – webinář pro rodiče

Rodiče, potřebujete pomoci, poradit nebo jen načerpat nové impulzy pro práci s dětmi v době covidové? Zveme Vás na webinář s Mgr. Marikou Kropíkovou, která má s prací s dětmi dlouholeté zkušenosti.
Na webináři „Jak se nezbláznit v době covidové“  lektorka poskytne rodičům informace jak zvládat distanční výuku, vlastní práci a starost o běžných chod domácnosti. Společně s rodiči probere důležitost role rodiče jako “náhradního” učitele” při rozvoji a vzdělávání dítěte. Lektorka se bude také věnovat obtížím, které mohly díky uzavření škol a omezení režimu u dětí nastat.

V průběhu celého webináře budou mít jeho účastníci možnost klást své dotazy.
Webinář se bude vysílat ve čtvrtek 18. 2. 2021 od 16 hodin.
Webinář je pro rodiče zdarma, je nutné se však přihlásit na email: renata.stachova@masvas.cz. Den před konáním webináře bude přihlášeným účastníkům odeslán odkaz pro přihlášení.

Více informací o webináři naleznete v pozvánce.

Hledáme doučující

Pro žáky, kteří mají obtíže s porozuměním probírané látce distančním způsobem vzdělávání, hledáme ochotné pedagogy, studenty středních a vysokých škol i jejich absolventy, pro podporu formou doučování. 

Dotazník pro obyvatele obcí z území MAS VaS

V rámci přípravy strategie MAS pro nové programové období 2021+ bychom vás rádi požádali o vyplnění krátkého dotazníku. Díky němu nám pomůžete určit prioritní oblasti rozvoje území MAS a následné zacílení dotačních prostředků. 
 
PŘELOŽENO DO VALAŠTINY
Budú nové dotace! Makáme na papíroch a potřebujem vjeďet, co je u vás v dědině dobrého nebo co nestójí ani za psí šček. Podle teho, co nám napíšete, sa potem nastaví trychtýrek na tú správnú flašu. Pánbůh zaplať.
 
Dotazník můžete vyplnit → ZDE.

MAS podpoří vybudování odborných učeben a vznik komunitního centra

Před koncem roku proběhlo hlasování Programového výboru, díky kterému došlo ke schválení dalších pěti projektů z Integrovaného regionálního operačního programu za téměř 5,5 mil. Kč . Ve výzvě č. 7 – Vzdělávání II byly vybrány k financování 4 projekty a 1 projekt byl zařazen mezi náhradní. V 8. výzvě – Rozvoj komunitních center II byla podána a také schválena 1 žádost o dotaci.

Podpora malých a středních podniků v programovém období 2021-2027

V novém programové období 2021-2027 budou moci žadatelé získat finanční podporu na investiční projekty.
 
Abychom byli připraveni na získávání financí, potřebujeme předem znát Vaše projektové záměry.
 
Pokud tedy plánujete realizovat dané projekty, prosíme Vás o vyplnění následujícího DOTAZNÍKU.
 

Číst dále