Nová výzva PRV na podporu zemědělců a podnikatelů

Dne 28. 1. 2020 byla vyhlášena v pořadí již 4. výzva v rámci Programu rozvoje venkova. Zemědělci a podnikatelé budou moci podávat projekty do dvou vyhlášených fichí.

  • Fiche 1: Investice do rostlinné a živočišné výroby (alokace 882 363,- Kč)
  • Fiche 4: Podpora investic do zakládání a rozvoje místních podniků a služeb a uvádění produktů na trh – nezemědělské činnosti (alokace 686 265,- Kč)

Číst dále

Vyšlo nové číslo Zpravodaje MAS

Co se dočtete v novém čísle Zpravodaje MAS?

  • podpoříme projekty na zlepšení bezpečnosti dopravy a modernizaci učeben ve školách
  • zemědělci a podnikatelé budou více konkurenceschopni
  • nové dotační možnosti pro obce a spolky
  • první výzvy z OPŽP
  • novinky z Místního akčního plánu
  • Svatomartinský trh na zámku
  • a další zajímavosti

ZPRAVODAJ MAS VAS

Číst dále

Předvánoční snídaně starostů

V úterý 3. 12. 2019 uspořádala MAS v komunitním centru ve Vizovicích druhou Snídani se starosty. Zhruba dvacítka starostů a místostarostů se během předvánočního dopoledne dozvěděli informace o aktuálně vyhlášených dotačních titulech MZe a MMR. Prezentovat svoji činnost a možnost spolupráce přijeli zástupci destinační společnosti Zlínsko a Luhačovicko. Závěr setkání byl věnován informacím z MAS. Pavel Elšík seznámil přítomné s aktuálním čerpání alokace v jednotlivých operačních programech (IROP, PRV), vyhlášených výzvách a plány do nového roku, kdy se bude projednávat změna strategie a přidání článku 20. Číst dále

MAS se prezentovala na Jarmarku Mikroregionu Slušovicko

V sobotu 30.11.2019 jsme se s naším stánkem zúčastnili Jarmarku Mikroregionu Slušovicko na Sokolské zahradě ve Slušovicích. Pro návštěvníky jsme měli připraveny propagační materiály s informacemi nejen o naší činnosti. Zejména rodiče zaujaly různé dárkové předměty – tašky, baťůžky, sportovní láhve na vodu, propisovací tužky.

Jak vzniká jídlo? Z čeho maminka vaří? Jaké profese se podílí na procesu vzniku jídla?  Na tyto  a další podobné otázky odpovídaly děti i rodiče a měli tak možnost se zamyslet nad vznikem a původem potravin při drobné zábavné aktivitě, za což byli následně odměněni. 

    

Seminář seznámil žadatele s 4. a 5. výzvou MAS v IROP

Dne 26. 11. 2019 proběhly semináře pro žadatele k aktuálně vyhlášeným výzvám v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Konkrétně se jedná o výzvu č. 4 – Rozvoj sociálních služeb a výzvu č. 5 – Sociální bydlení. Účastníkům byly prezentovány základní informace o výzvě (termíny, alokaci, limity způsobilých výdajů, harmonogram apod.), typy oprávněných žadatelů nebo cílové skupiny. Číst dále

Svatomartinský trh nově v prostředí vizovického zámku

Stejně jako každý rok, tak i letos tentokrát však v areálu Státního zámku ve Vizovicích se dne 16. listopadu od 9:00 do 15:00 hodin uskutečnil již po deváté Svatomartinský trh.

Přestěhování akce z Masarykova náměstí do prostředí vizovického zámku dalo akci zcela nový rozměr. Číst dále

Pozvánka na snídani se starosty

MAS Vizovicko a Slušovicko zve starosty a místostarosty na společnou snídani, která se uskuteční v úterý 3. 12. 2019 od 8:30 v komunitním centru ve Vizovicích. 

V průběhu tohoto neformálního setkání budou informováni o dotačních titulech Ministerstva pro místní rozvojMinisterstva zemědělství a plánovaných výzvách MAS v příštím roce. 

Z organizačních důvodů, prosíme o potvrzení účasti do pátku 29. 11. 2019 , na email pavel.elsik@masvas.cz nebo na telefonu 777 304 299.

Číst dále

Hodnocení semináře Rodičovství nové doby

Doufáme, že se Vám seminář líbil a odnesli jste si z něj nové poznatky a informace. Dovolte, abychom Vás požádali o vyplnění krátkého anonymního dotazníku, který nám pomůže celou akci vyhodnotit. Budeme také velmi rádi, když nám napíšete, jaké téma by Vás zajímalo v budoucnu.

Odkaz na dotazník: https://forms.gle/JwT9bsHF6Rg7rryN7