Koncepční část Strategie MAS 2021+ je SCHVÁLENA!

Dnes nám přišla skvělá depeše: „Dovolujeme si Vás tímto informovat, že dnes bylo ukončeno hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu „Strategie CLLD MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. na období 2021-2027“ (CLLD_21_04_086) s výsledkem „vyhověl“. Předložená žádost splnila požadovaná kritéria a koncepční část vaší strategie CLLD pro období 2021-27 je ze strany MMR-ORP schválena.“

Koncepční část Strategie naší MAS na období 2021-2027 můžete prostudovat ZDE.

Naše práce však nekončí, čeká nás sestavení Akčního plánu. Pro každý program podporovaný z evropských fondů (IROP, PRV), prostřednictvím kterého budou podporovány projekty, bude v následujících měsících zpracováván samostatný Programový rámec.

MAS pomáhá obcím s vypracováním Plánu rozvoje sportu

Jak jste možná zaregistrovali, od května je vyhlášený dotační program Národní sportovní agentury (NSA) „Rozvoj místních sportovišť a zázemí – Kabina“. Maximální výše dotace je 800 tis. Kč a je určena pro obce do 3 000 obyvatel. Žadateli mohou být obce, svazky obcí, spolky a další neziskové organizace. V případě že je žadatelem obec, je povinností v rámci investičního záměru doložit Plán rozvoje sportu.

Ještě jste o Plánu nic neslyšeli? A víte, že od roku 2018 mají obce a města povinnost ho zhotovit?

Pokud jej ještě zhotovený nemáte a měli byste zájem o vytvoření, neváhejte se obrátit na kancelář MAS. Číst dále

Instagramová videa Reels

I my jdeme s dobou! S přicházejícím trendem videí Reels na Instagramu jsme se rozhodli tvořit a sdílet edukativní krátká videa týkající se problematiky místních akčních skupin a komunitně vedeného místního rozvoje – CLLD. Každý týden můžete zhlédnout jedno či dvě nová videa, ve kterých vám stručně shrneme dané téma. Čekají na vás videa týkající se naší místní akční skupiny, obecná videa týkající se fungování MAS, problematika evropských fondů, ale také tipy na výlety po okolí, představení našich partnerských obcí a realizovaných projektů v území. Číst dále

Valná hromada MAS schválila novou strategii CLLD

Letošní druhé jednání Valné hromady MAS konané dne 24. 6. 2021, proběhlo k velké radosti nás všech konečně již opět prezenčně. Samozřejmě za dodržení aktuálních protiepidemiologických opatření byla projednána a schválena Výroční zpráva o činnosti MAS za rok 2020, dále byly schváleny změny v partnerské základně a provedena volba nových členů orgánů MAS. Hlavním bodem programu bylo projednání a schválení Strategie CLLD pro nové programové období 2021–2027. Partneři byli seznámeni s procesem tvorby nové strategie, včetně získávání dat a zapojení jednotlivých aktérů. Neméně důležité bylo také schválení výběru projektů ze 6. výzvy MAS v PRV, do které bylo k administraci přijato rekordních 44 žádostí o dotaci.

Číst dále

MAS získala dotaci z MŠMT na realizaci sedmi Letních kempů

Jedná se o výzvu, jejíž realizace má snižovat nerovnosti v přístupu ke vzdělávání a podporu sociálních kontaktů žáků základních škol, které byly narušeny distanční formou výuky ve školním roce 2020/2021. Náklady Letních kempů – neboli příměstských táborů jsou ze 100 % hrazeny z přidělené dotace. Kempy jsou pořádány ve spolupráci s ZŠ Slušovice, ZŠ Neubuz, ZŠ a MŠ Dolní Lhota, Orlem Vizovice, Centrem pro rodinu Vizovice a Editou Nezvalovou. Více o výzvě Letní kempy 2021 se dozvíte ZDE.

Prodloužení příjmu žádostí u 9. výzvy MAS v IROP

Upozorňujeme žadatele, že na základě rozhodnutí Programového výboru došlo k prodloužení termínu příjmu žádostí u 9. výzvy MAS v IROP – Bezpečnost dopravy II. Žádosti o podporu je nyní možné podávat až do 31. 8. 2021. Více informací včetně aktualizovaného textu výzvy naleznete ⇒ ZDE.

Mikrojesle Komínek – příjem žádostí na školní rok 2021/2022

Blíží se konec školního roku a my už víme, že všechny děti z našich mikrojeslí Komínek nastoupí v září 2021 do mateřské školy. Jejich místa tedy nabízíme dalším dětem, jejichž maminky nastupují do zaměstnání, podnikají, jsou v evidenci Úřadu práce a hledají si zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání nebo absolvují akreditovaný kurz. Zařízení  mohou navštěvovat děti ve věku od 6 měsíců do dne před čtvrtými narozeninami. V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů se na nás neváhejte obrátit. Kontakt, všechny dokumenty potřebné k přijetí, Provozní řád a Plán péče a výchovy jsou ke stažení ⇒zde Číst dále

Připomínkování Strategie MAS

Dnešním dnem má veřejnost možnost zapojit se do připomínkování Strategie MAS Vizovicko a Slušovicko pro nové programové období 2021-2027.
Připomínky je možné zasílat do 22. 6. 2021 prostřednictvím níže uvedeného formuláře.