MAS ve 4. výzvě PRV podpoří 8 projektů z řad zemědělců a podnikatelů

MAS Vizovicko a Slušovicko podpořilo ve 4. výzvě Programu rozvoje venkova finanční dotací celkem 8 projektů – 5 projektů z Fiche 1 (zemědělci) a 3 projekty z Fiche 4 (podnikatelé). Ve 4. výzvě bylo podáno 15 projektů s celkovou požadovanou dotací cca 2,7 mil. Kč, a podpořeny k realizaci byly projekty s alokací téměř 1,5 mil. Kč. 

Již nyní připravujeme 5. výzvu pro neziskové organizace, která proběhne ještě v letošním roce!

Soutěž pro děti do 15 let

V rámci projektu Naše škola – naše radost II  jsme si pro děti do 15 let připravili osmisměrku, ve které se skrývají dvě části valašského kroje.

 

 

Na webové stránce osmisměrky.relaxweb.cz vylušti osmisměrku a zašli nám tajenku do 30. dubna na email masvas-skola@email.cz (vč. svého jména a obce, kde bydlíš). Na vylosovaného vítěze pak bude čekat společenská hra Krycí jména.

Osmisměrka – interaktivní plakátek

Pozn. zaslané emaily s osobními údaji budou po ukončení soutěže smazány a nebudou nijak archivovány.

Projekt KPSS – informace na cestě k Vám

Jsme ve složité situaci. K usnadnění řešení nastalých problémů Vám mohou pomoci sociální služby, které najdete v materiálech projektu Komunitní plánování sociálních služeb na Vizovicku a Slušovicku. Ty jsou v těchto dnech distribuovány do všech obcí ORP Vizovice a dále budou předány do každé domácnosti.

Snažili jsme se také vytvořit nejpřehlednější webový portál, kde najdete sociální služby poskytované v jednotlivých obec. Hledání je o to jednodušší. Přesvědčte se sami na webu www.kpssvizovice.cz

Nový projekt na podporu neformálního vzdělávání schválen k podpoře

MAS Vizovicko a Slušovicko uspěla se svou žádostí o dotaci na podporu neformálního vzdělávání neziskových organizací nejen na svém území. Díky podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bude moci 8 organizací během následujících 3 let realizovat aktivity zaměřené na svůj rozvoj v oblasti neformálního vzdělávání – např. sdílení zkušeností a tandemovou výuku, vzdělávat své pracovníky nebo zavádět nové metody v organizaci. V rámci realizace projektu bude také podpořena činnost klubů nebo projektových dnů v klubovně či mimo ni.

MAS Vizovicko a Slušovicko se nadále snaží podporovat činnost neziskových organizací, pro které připravuje výzvu Programu rozvoje venkova na investiční akce, jako je např. rekonstrukce spolkového zařízení nebo vybavení pro činnost.

Seznamte se s úspěšnými projekty podpořenými přes MAS

Za poslední 3 roky jsme podpořili projekty obcí, zemědělců nebo podnikatelů za více než 20 mil. Kč. Jednalo se například o rekonstrukce chodníků, vybavení základních škol nebo nákupy zemědělských strojů. Jaké projekty se v jednotlivých obcích realizovali? Kde jsou žadatelé nejaktivnější? Nebo kterým ZŠ a MŠ jsme pomáhali se šablonami? To vše zjistíte v naší mapě úspěšných projektů.

Číst dále

ŠABLONY III vyhlášeny

MŠMT dnes vyhlásilo výzvu Šablony III pro MŠ a ZŠ!

  • Přijímání žádostí: do 29. 6. 2021, do 14 hod.
  • Minimální výše výdajů: 100 000 Kč
  • Maximální výše výdajů: 200 000 Kč na subjekt + (počet dětí/žáků x 1500 Kč)
  • Dotace: 100 % Číst dále

Uzavření kanceláře MAS VaS pro veřejnost

V návaznosti na poslední vývoj situace v souvislosti s onemocněním koronaviru oznamujeme, že kancelář MAS Vizovicko a Slušovicko je od 18.3.2020 pro veřejnost uzavřena. Všichni pracovníci kanceláře jsou k dispozici na e-mailových i telefonních kontaktech, které jsou dostupné na našich internetových stránkách : kontakty

Uzavření Mikrojeslí Komínek

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 16.3.2020 o přijetí krizového opatření v souvislosti s výskytem Koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území ČR a v souladu se stanoviskem řídícího orgánu OPZ, jsou s platností od dnešního dne 17.3.2020 Mikrojesle Komínek až do odvolání uzavřeny.