Příjem žádostí v 2. výzvě MAS v PRV byl ukončen!

V úterý 6. 2. 2018 byl ukončen příjem žádostí do 2. výzvy MAS v Programu rozvoji venkova. Ve třech fichích, které byly v rámci druhé výzvy vyhlášeny, bylo přijato celkem 13 žádostí s celkovou požadovanou výší dotace 5,7 milionů Kč. Seznam přijatých žádostí naleznete → ZDE.

Proběhlo jednání Valné hromady

První Valná hromada letošního roku se uskutečnila za hojné účasti. Členové MAS byli seznámeni se změnami v partnerské základně a schválili přijetí nového partnera – firmu PKN nábytek, s.r.o. Došlo také ke změně složení Programového výboru (aktuálními členy jsou Renata Zábojníková, Silvie Dolanská, Miloš Vavrečka, Martin Déva, Petr Slovák, Roman Krajíček a Štěpán Macek). Číst dále

Mikroregion Slušovicko získá dotaci na pořízení kompostérů

Mikroregion Slušovicko využil možnosti podání žádosti o dotaci v rámci 68. výzvy Operačního programu životní prostředí zaměřenou na předcházení vzniku komunálních odpadů. Tato žádost byla dne 15. 1. 2018 schválena a doporučena k financování.

Cílem projektu je zlepšení systému třídění a zpracování biologicky rozložitelné složky komunálního odpadu v obcích Dešná, Hvozdná, Veselá, Neubuz, Ostrata a Zádveřice – Raková, prostřednictvím pořízení 260 ks kompostérů a jednoho štěpkovače. Číst dále

Valná hromada MAS

Zveme všechny partnery Místní akční skupiny na pravidelnou schůzi Valné hromady, která se uskuteční ve čtvrtek 1. února 2018 od 16 hodin ve Vizovicích.

Pozvánka na jednání – ZDE

Zmocnění pro ty, kteří se nemohou zúčastnit – ZDE

MAS Zlínského kraje se sešly na společném jednání

Ve středu proběhlo v Nivnici první letošní jednání krajského sdružení MAS za účasti zástupců Zlínského kraje. Ti nás seznámili s aktuálně vyhlášenými krajskými dotačními tituly a upozornili na nejčastější pochybení v žádostech o dotaci. Zbývající část jednání byla zaměřena na sdílení zkušeností z vyhlašováním výzev MAS napříč operačními programy. Předseda krajského sdružení nám také předal nejnovější informace z CRR, které si týkaly zejména administrace, plnění indikátorů nebo možnosti rozšíření fichí PRV o oblast pro neziskové organizace. Závěr patřil plánování Leaderfestu, který se letos uskuteční v Rožnově pod Radhoštěm ve dnech 22. – 25. 5. 2018.

Proběhl první seminář pro žadatele k 2. výzvě PRV

Ve středu 10. 1. 2018 proběhl první ze dvou plánovaných seminářů pro žadatele k vyhlášené 2. výzvě MAS v Programu rozvoje venkova. Zúčastnění z řad zemědělců a podnikatelů se dozvěděli o časovém harmonogramu výzvy, procesu hodnocení a výběru projektů a zaměření jednotlivých vyhlášených fichích. Během školení zazněli také informace o změnách a nejčastějších chybách při výběrových řízeních.

Prezentace – Seminář pro žadatele

Prezentace – Přehled preferenčních kritérií

MAS VaS vyhlásila 2. výzvu v PRV

Dnešním dnem vyhlašuje MAS Vizovicko a Slušovicko 2. výzvu v Programu rozvoje venkova 2014-2020 v celkové alokaci 4 409 040 Kč. Žadatelé mohou podávat své projekty ve 3 fichích:

  • F1 Investice do rostlinné a živočišné výroby
  • F2 Podpora zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
  • F4 Podpora investic do zakládání a rozvoje místních podniků a služeb a uvádění produktů na trh – nezemědělské činnosti

Číst dále

Program obnovy venkova Zlínského kraje vyhlášen

Cílem Programu je obnova a zachování specifických hodnot venkovského prostoru podporou projektů směřujících ke zlepšení stavu obecního majetku v oblasti místních komunikací, veřejných prostranství, sportovních a kulturních zařízení, včetně prostor využívaný místními spolky a rozvoj území v souvislostí s pořízením a změnou územních plánů.

  • příjem žádostí od 22. 1. 2018 do 22. 2. 2018
  • alokace 40 mil. Kč

Číst dále