Ministerstvo zemědělství dá 30 mil. Kč na opravu drobných kulturních prvků venkova

V rámci programu Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků se mohou obce, spolky, nadace, zájmová sdružení, obecně prospěšné společnosti a také vlastníci nemovitostí či pozemků těšit v příštím roce na 30 milionů korun! 

Od 1. do 19. února bude možné podávat žádosti o příspěvek na rekonstrukci kapličky, křížové cesty, zvoničky, venkovní sochy, smírčího kříže, hřbitova a hřbitovní zdi. Tyto objekty musí být v obci do 2000 obyvatel, nebo také do 5000 obyvatel, pokud se nachází v místní části, kde žije maximálně 500 obyvatel. Výše dotace je 15 000 – 200 000 Kč.

Podrobné informace naleznete ZDE.

Evropské fondy v ČR po roce 2020

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo nový leták Evropské fondy po roce 2020. V následujících sedmi letech čeká na zájemce celkem osm operačních programů. Čeští zájemci budou moci opět žádat o podporu, a to jak formou nenávratných dotací, tak finančních nástrojů jako jsou například výhodné půjčky. Nově vznikne také Fond spravedlivé transformace zaměřený na uhelné regiony. Program rozvoje venkova by se měl vyčlenit mimo politiku soudržnosti.

Nejvíce finančních zdrojů by ČR měla získat z Evropského fondu pro regionální rozvoj, a to až 10,4 mld. EUR. První výzvy všech operačních programů budou zveřejněny již ve druhé polovině roku 2021. 

Leták Evropské fondy po roce 2020 od Ministerstva pro místní rozvoj naleznete ZDE.

Aktualizace MAP – dokument k připomínkování

Vážené dámy, Vážení pánové,

v rámci projektu Naše škola – naše radost II jsme aktualizovali dle stanovaných pravidel dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Vizovicku a Slušovicku. V měsíci prosinec bude tento dokument schvalován Řídícím výborem projektu, ale nejprve je nutné ho podřídit připomínkovacímu procesu.
 
Proto Vás prosím, pokud budete mít prostor, projděte si dokument a pokud narazíte na nějakou nesrovnalost zaznamenejte do tabulky v příloze a tu nám zašlete na email masvas-skola@email.cz.
Termín pro zaslání připomínek je 4. 12. 2020.
 
Další dílčí aktualizace bude probíhat v lednu až březnu 2022.
 
 

Online Svatomartinský trh oslovil tisíce zájemců

Letošní rok byl, co se týká pořádání společenských akcí, velice složitý díky proti koronavirovým opatřením, což nám znemožnilo také uspořádat Svatomartinský trh v tradiční podobě. 

Náš tým MAS Vizovicko a Slušovicko,o.p.s, který trh organizuje, neváhal a na situaci rychle zareagoval. Rozhodli jsme se vyzkoušet něco nového a jubilejní desátý ročník Svatomartinského trhu realizovat online formou prostřednictvím facebookové události. Propagace probíhala zároveň na Instagramu a také na webu Regiony sobě, na kterém jsou prezentováni producenti nejen z území Vizovicka a Slušovicka, ale také z jiných regionů republiky. Číst dále

Splnili jsme podmínky standardizace místních akčních skupin pro období 2021+

Patříme mezi prvních 30 MAS (ze 180) z celé České republiky, které splnily podmínky standardizace MAS. To znamená, že plníme požadavky Ministerstva pro místní rozvoj na složení partnerství, kompetence rozhodovacích a kontrolních orgánů a nastavení procesů v souvislosti s udělováním dotací v následujících letech. Číst dále

Už i svatý Martin ví, že se letos potkáme na Facebooku!

Svatomartinský trh ve Vizovicích – tentokrát ONLINE!

Tento podzim se v prostorách Státního zámku Vizovice měl konat již 10. ročník Svatomartinského trhu. V důsledku epidemiologických opatření jsme však nuceni podobu naší události změnit, a to do online formy!

Jelikož se v této těžké době nemůžeme setkat osobně a nakoupit si regionální produkty pod širým nebem tak, jako tomu bylo doposud každým rokem, potkáme se tentokrát alespoň na online verzi trhu.  Číst dále

Omezení provozu kanceláře MAS

V návaznosti na vládní opatření v souvislosti s onemocněním koronaviru oznamujeme, že kancelář MAS Vizovicko a Slušovicko je od 16. 10. 2020 pro veřejnost uzavřena. Všichni pracovníci kanceláře jsou k dispozici na e-mailových i telefonních kontaktech, které jsou dostupné v sekci kontakty.