MAS podpoří projekty na zlepšení bezpečnosti dopravy v obcích

Na základě hodnocení Výběrové komise rozhodl Programový výbor, že v 3. výzvě MAS Vizovicko a Slušovicko – IROP – Udržitelná doprava uspěly celkem 4 žádostí s celkovou výší požadované dotace 8 477 712 Kč. Vybrané projekty jsou zaměřeny na výstavbu či modernizaci bezbariérových komunikací pro pěší včetně vybudování veřejného osvětlení, přechodů pro chodce a přístupu k zastávkám veřejné hromadné dopravy.

Pozvánka na seminář OPŽP

MAS Vizovicko a Slušovicko pořádá seminář pro žadatele z Operačního programu životní prostředí 2014-2020 (dále jen OPŽP), který se bude konat dne 17. 9. 2019 od 12:30 v Komunitním centru ve Vizovicích.
Tento seminář je určen pro zájemce, kteří chtějí čerpat dotace nejen v obou výzvách MAS VaS – Realizace sídelní zeleně, ÚSES a protierozní opatření, ale také mají zájem čerpat na tyto oblasti podpory z velkého OPŽP. Číst dále

MAS podpoří rozvoj sociálních služeb – avízo 4. výzvy IROP

MAS Vizovicko a Slušovicko plánuje vyhlásit 4. výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu se zaměřením na podporu rozvoje sociálních služeb. Číst dále

Bylo vyhlášeno 8. kolo PRV

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 8. kolo příjmu žádostí v Programu rozvoje venkova na období 2014–2020.
  • Příjem žádostí od 8. 10. do 29. 10. 2019
Pro zemědělce a majitele lesů jsou především určeny následující opatření:

Číst dále

Prodloužení příjmu žádostí do 2. výzvy MAS v OPŽP

Upozorňujeme žadatele, že v rámci 2. výzvy MAS Vizovicko a Slušovicko – OPŽP – Realizace ÚSES a protierozní opatření, došlo k prodloužení termínu příjmu žádostí. Nově je možné podávat žádosti až do 29. 11. 2019 do 20:00. Číst dále

Vyhlášená dětská psycholožka u nás ve Vizovicích

Srdečně zveme rodiče, pedagogy i další zájemce na přednášku vyhlášené dětské psycholožky PhDr. Lidmily Pekařové s tématem „Rodičovství nové doby“, která proběhne v prostorách Kulturního domu. Paní doktorka přijala naše pozvání do Vizovic a přijede dne 7. listopadu 2019, začátek je v 16:00 hodin. Bude se zabývat např. tématy nezastupitelnosti matek, nepochopení role ženy a muže, tématem rodičovské dovolené, živitelka – živitel, tématem mužských vzorů, atd..

Registrovat se můžete přes odkaz  ⇒ zde

Číst dále

Kraj podpoří vybavení dílen základních škol

Cílem Programu je podpořit polytechnické vzdělávání na základních školách a tak motivovat žáky k volbě jejich další studijní cesty v technických oborech středních škol.

  • Příjem žádostí od 21. 08. 2019 do 23. 09. 2019 do 16:00 hodin
  • Alokace 5 000 000 Kč
  • Míra podpory 70 %
  • Minimální výše dotace 50 000 Kč, maximální výše dotace 150 000 Kč

Číst dále

Programový výbor schválil projekty z 2. výzvy IROP – Vzdělávání

Na základě hodnocení Výběrové komise rozhodl Programový výbor, že v 2. výzvě MAS Vizovicko a Slušovicko – IROP – Vzdělávání uspělo celkem 5 žádostí s celkovou výší požadované dotace 4 840 522 Kč.