Byla vyhlášena 6. výzva MAS v IROP – Bezpečnost dopravy

MAS Vizovicko a Slušovicko vyhlásila dne 9. 3. 2020 svou 6. výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Výzva je zaměřena na zlepšení bezpečnosti dopravy.

 • zahájení příjmu žádostí: 9. 3. 2020 ve 12:00
 • ukončení příjmu žádostí: 31. 5. 2020 ve 12:00
 • alokace: 6 522 271,00 Kč
 • výše podpory: 95%
 • limity způsobilých výdajů: min. 300 000 Kč max. 3 000 000 Kč

Kompletní informace a dokumenty naleznete v sekci Výzvy MAS / 6. Výzva MAS VaS – IROP – Bezpečnost dopravy.

Valná hromada MAS schválila změnu strategie

Členové Místní akční skupiny Vizovicko a Slušovicko se dne 25. února 2020 sešli na dalším jednání Valné hromady. Mezi nejdůležitější body programu patřila úprava zaměření Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a zařazení tzv. článku 20 do programového rámce Programu rozvoje venkova (PRV). Díky dobrému naplánování a podpoře žadatelů při čerpání alokace se MAS Vizovicko a Slušovicko stala jednou ze 43 MAS, kterým byla navýšena alokace pro PRV. Více než 5,6 milionu Kč bude rozděleno mezi projekty zemědělců a podnikatelů, ale především do nových oblastí, které si členové MAS sami zvolili. Mezi nově podporované aktivity bude patřit rozvoj obchodů pro obce, obnova vybraných kulturních památek a rozvoj kulturních a spolkových zařízení vč. knihoven. Číst dále

Pozvánka na jednání Valné hromady

Dne 25. 2. 2020 v 16:00 se uskuteční jednání Valné hromady MAS Vizovicko a Slušovicko, které proběhne v zasedací místnosti MěÚ ve Vizovicích. Účast partnerů MAS je důležitá zejména z důvodu chystané změny Strategie CLLD v Programu rozvoje venkova a Integrovaném regionálním operačním programu. Zároveň se bude jednat o způsobu rozdělení navýšené alokace PRV. Všichni partneři jsou srdečně zváni.

POZVÁNKA

Získali jsme pro Vizovicko a Slušovicko dalších 5,6 mil. Kč

V průběhu ledna 2020 rozhodlo Ministerstvo zemědělství ČR o navýšení alokace programového rámce Programu rozvoje venkova pro ty MAS, které splnili podmínku vyčerpání více než 50% alokace do konce roku 2018. Díky dobrému naplánování a podpoře žadatelů při čerpání alokace prostřednictvím naší MAS, se také my můžeme těšit na zvýšení alokace o 5 648 170 Kč (jedná se o cca 50% původní alokace) pro projekty žadatelů. Číst dále

MŽP uvolňuje další miliardu na boj se suchem

Ministerstvo životního prostředí uvolňuje z Operačního programu Životní prostředí jednu miliardu korun na opatření, která v urbanizovaných částech měst a obcí zefektivní vsakování dešťových srážek a podpoří jejich zachytávání pro další využití.  Číst dále

Nová výzva PRV na podporu zemědělců a podnikatelů

Dne 28. 1. 2020 byla vyhlášena v pořadí již 4. výzva v rámci Programu rozvoje venkova. Zemědělci a podnikatelé budou moci podávat projekty do dvou vyhlášených fichí.

 • Fiche 1: Investice do rostlinné a živočišné výroby (alokace 882 363,- Kč)
 • Fiche 4: Podpora investic do zakládání a rozvoje místních podniků a služeb a uvádění produktů na trh – nezemědělské činnosti (alokace 686 265,- Kč)

Číst dále

Vyšlo nové číslo Zpravodaje MAS

Co se dočtete v novém čísle Zpravodaje MAS?

 • podpoříme projekty na zlepšení bezpečnosti dopravy a modernizaci učeben ve školách
 • zemědělci a podnikatelé budou více konkurenceschopni
 • nové dotační možnosti pro obce a spolky
 • první výzvy z OPŽP
 • novinky z Místního akčního plánu
 • Svatomartinský trh na zámku
 • a další zajímavosti

ZPRAVODAJ MAS VAS

Číst dále

Předvánoční snídaně starostů

V úterý 3. 12. 2019 uspořádala MAS v komunitním centru ve Vizovicích druhou Snídani se starosty. Zhruba dvacítka starostů a místostarostů se během předvánočního dopoledne dozvěděli informace o aktuálně vyhlášených dotačních titulech MZe a MMR. Prezentovat svoji činnost a možnost spolupráce přijeli zástupci destinační společnosti Zlínsko a Luhačovicko. Závěr setkání byl věnován informacím z MAS. Pavel Elšík seznámil přítomné s aktuálním čerpání alokace v jednotlivých operačních programech (IROP, PRV), vyhlášených výzvách a plány do nového roku, kdy se bude projednávat změna strategie a přidání článku 20. Číst dále