Pozvánka na seminář OPŽP

MAS Vizovicko a Slušovicko pořádá seminář pro žadatele z Operačního programu životní prostředí 2014-2020 (dále jen OPŽP), který se bude konat dne 17. 9. 2019 od 12:30 v Komunitním centru ve Vizovicích.
Tento seminář je určen pro zájemce, kteří chtějí čerpat dotace nejen v obou výzvách MAS VaS – Realizace sídelní zeleně, ÚSES a protierozní opatření, ale také mají zájem čerpat na tyto oblasti podpory z velkého OPŽP.
Aktivity z Prioritní osy 4 – Ochrana přírody budou prezentovat zástupci Agentury ochrany a přírody krajiny ČR – Ing. Buchwaldková a Ing. Šándor. Zároveň bude prostor pro případné konzultace vašich projektů, nejlépe si je vezměte s sebou, pokud je máte nachystány nebo rozpracovány.
Dále se na semináři dozvíte, jaké jsou možnosti čerpání dotací u prioritní osy 2 – Kvalita ovzduší, prioritní osy 5 – Energetické úspory a specifického cíle 3.5. – Environmentální rizika a systémy jejich řízení. Tyto oblasti podpory vám odprezentuje ředitel odboru ochrany ovzduší  SFŽP ČR pan Ing. Bohdan Polak.

POZVÁNKA