Komunitní plánování sociálních služeb

Internetová databáze sociálních služeb působících na Vizovicku a Slušovicku je na stránkách: www.kpssvizovice.cz

Pracovní verze SPRSS k připomínkování ⇒ ZDE

Připomínkovat je možné do 14.11.2019 na adresu: marie.ponizilova@masvas.cz 

Informace o projektu

Základní dokumenty

Analýzy sociální situace

Semináře

Veřejná setkání

Řídící skupina

Pracovní skupiny: