Šablony OP VVV

V programovém období 2014-2020 bude naše místní akční skupina vykonávat tzv. Animaci škol a školských zařízení pro OP VVV. Tato činnost bude financována prostřednictvím SC 4.2 Integrovaného regionálního operačního programu a náplní činnosti MAS bude:

 • metodická pomoc ZŠ a MŠ s výběrem vhodných šablon,
 • školení pro žadatele a příjemce ZŠ a MŠ,
 • konzultační činnost při realizaci projektu, např. zadávání veřejných zakázek, povinné publicitě,
  metodická pomoc ZŠ a MŠ při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu, zadávání dat do monitorovacího systému, zajištění správnosti předávaných výstupů,
 • metodická pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a udržitelnosti projektu,
 • metodická pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu.

 

Historie

 • V březnu 2016 (v květnu) bylo vydáno AVIZO VÝZVY ŠABLON.
 • Vyhlášení výzvy bude 31. května 2016 – posunuto.
 • Dne 4. 5. se ve Zlíně konal seminář, který pořádalo NIDV (pozvánky zaslány mailem)

ZAJÍMAVOSTI:

Kontaktní osoby:

 • Bc. Martin Štach – martin.stach@masvas.cz nebo 732 494 338
 • Ing. Renata Bednářová – renata.bednarova@masvas.cz nebo 775 935 123