Šablony OP VVV

V programovém období 2014-2020 má naše místní akční skupina vykonávat tzv. Animaci škol a školských zařízení pro OP VVV. Tato činnost bude financována prostřednictvím SC 4.2 Integrovaného regionálního operačního programu a náplní činnosti MAS je:

 • metodická pomoc ZŠ a MŠ s výběrem vhodných šablon,
 • školení pro žadatele a příjemce ZŠ a MŠ,
 • konzultační činnost při realizaci projektu, např. zadávání veřejných zakázek, povinné publicitě,
  metodická pomoc ZŠ a MŠ při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu, zadávání dat do monitorovacího systému, zajištění správnosti předávaných výstupů,
 • metodická pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a udržitelnosti projektu,
 • metodická pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu.

Kontaktní osoba: Ing. Renata Bednářová – renata.bednarova@masvas.cz nebo 775 935 123

 

VÝZVA PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ II. MÁ BÝT DLE HARMONOGRAMU OPVVV VYHLÁŠENA V ÚNORU 2018 (uvedené informace se mohou do vyhlášení výzvy lehce změnit!)

 • vyhlášení v únoru 2018, ukončení příjmu žádostí 30. 6. 2019
 • zahájení realizace je možno po ukončení projektu podpořeného v šablonách I.
 • realizace 24 měsíců
 • 1 žádost za RED IZO
 • podporované subjekty: MŠ, ZŠ, ŠD, ŠK, SVČ, ZUŠ
 • alokace: MŠ, ZŠ – 300 000 + 2500/žák; ostatní IZO – základ 100 000,-
 • minimální výše projektu: 100 000,-
 • aktivity: některé stejné jako v šablonách I. + nové (např. školní kariérový poradce, zapojení odborníka z praxe do výuky, zapojení ICT techniky do výuky…)
 • snížení povinných úvazků na 0,1 (jedinný školní psycholog zůstává na 0,5)
 • DVPP budou podporované v délkách 8/16/24/80 hodin
 • nové dotazníky: pro školy, které měly šablony I. bude dotazník jako výstup šablon I. a zároveň vstup šablon II., ostatní budou vyplňovat zcela nový dotazník

 

UNIVERZÁLNÍ ODKAZY PRO VÝZVY OP VVV:

 

 

JIŽ NEAKTUÁLNÍ:

VÝZVY Č. 02_16_022 A Č. 02_16_023 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.