Projekt přeshraniční spolupráce CZ – SK „Vidiek bez hraníc“

Název projektu: Vidiek bez hraníc

Zapojené subjekty: Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina, MAS Vršatec, MAS Moravský kras z.s., MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.

Realizace: 1. 8. 2017 – 30. 9. 2018

Poskytovatel dotace: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Celkové výdaje projektu: 73 499, 17 €

Výše dotace: 67 990,93 €

Realizační tým:

  • Hlavní projektový manažer: Ing. Pavel Elšík
  • Finanční manažer: Ing. Renata Bednářová
  • Asistent projektového manažera: Bc. Matěj Pluhař

Cíl projektu:

Projekt řeší problematiku nedostatečného marketingu kulturního a přírodního dědictví, prodeje výrobků regionálních producentů, trávení volného času na území regionů a slabší kapacity na získávání finančních prostředků na projekty spolupráce. Nosnými aktivitami jsou 4 dvoudenní vzdělávací setkání za rozvnoměrné účasti zástupců všech partnerů. Další aktivitou je propagace území prostřednictvím společných publikací.