Spolupráce

Členství v MAS

Členem  MAS Vizovicko a Slušovicko se může stát právnická osoba nebo fyzická osoba starší 18 let.

  • Podmínkou členství je souhlas s podmínkami Rámcové partnerské smlouvy a v případě obcí ještě souhlas zastupitelstva se Strategickým plánem LEADER / Strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).
  • Fyzická osoba musí mít adresu trvalého bydliště (právnická osoba sídlo svého podnikání) na území MAS Vizovicko a Slušovicko.

Přihláška do Místní akční skupiny Vizovicko a Slušovicko je ke stažení zde.