SCLLD 2014+

MAS VaS musí, stejně jako jiné MAS, zpracovat strategii, která je nezbytnou podmínkou pro čerpání financí z Evropské unie. Na přípravě strategie s názvem Valašský kraj – trnek a slivovice ráj se podíleli kromě MAS VaS a jejích partnerů také zástupci Středomoravské agentury rozvoje venkova, kterým děkujeme za spolupráci!

Dne 21. 3. 2016 se uskutečnila Valná hromada MAS, která schválila Strategii pro roky 2014-2020. Strategie pak byla podána 30.3. 2016 k hodnocení. Z důvodu chyby byla SCLLD znovu podána ve 2. výzvě 25. září 2016 a po úspěšné kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti byla poslána do věcného hodnocení. Dne 20. 6. 2017 jsme obdrželi depeši, že naše Strategie splnila podmínky věcného hodnocení a je tímto schválena (dohnali nebo předběhli jsme dokonce i některé MAS, které dávali žádost pouze v prním kole). Do našeho území se tak může ke konečným žadatelům dostat více než 37 milionů korun.

  • Prezenční listiny z jednání s veřejností jsou k dispozici k nahlédnutí zde

V následující tabulce je uveřejněn seznam osob, které se na tvorbě a přípravě podílely:
výbor pro přípravu SCLLD