Výzvy MAS

Výzvy IROP

1. Výzva MAS VaS – IROP – Rozvoj komunitních center (ukončena)

2. Výzva MAS VaS – IROP – Vzdělávání (příjem žádostí ukončen)

3. Výzva MAS VaS – IROP – Udržitelná doprava (příjem žádostí ukončen)

4. Výzva MAS VaS – IROP – Rozvoj sociálních služeb (připravujeme)


Výzvy PRV

1. Výzva MAS VaS – PRV (ukončena)

2. Výzva MAS VaS – PRV (ukončena)

3. Výzva MAS VaS – PRV (příjem žádostí ukončen)


Výzvy OPŽP

1. Výzva MAS VaS – OPŽP – Realizace sídelní zeleně (vyhlášená)

2. Výzva MAS VaS – OPŽP – Realizace ÚSES a protierozní opatření (vyhlášená)