Výzvy MAS

Výzvy IROP

1. Výzva MAS VaS – IROP – Rozvoj komunitních center (ukončena)

2. Výzva MAS VaS – IROP – Vzdělávání (vyhlášená)


Výzvy PRV

1. Výzva MAS VaS – PRV (příjem žádostí ukončen)

2. Výzva MAS VaS – PRV (příjem žádostí ukončen)