Výzvy MAS

Výzvy IROP

1. Výzva MAS VaS – IROP – Rozvoj komunitních center (ukončena)

2. Výzva MAS VaS – IROP – Vzdělávání (příjem žádostí ukončen)

3. Výzva MAS VaS – IROP – Udržitelná doprava (příjem žádostí ukončen)

4. Výzva MAS VaS – IROP – Rozvoj sociálních služeb (příjem žádostí ukončen)

5. Výzva MAS VaS – IROP – Sociální bydlení (příjem žádostí ukončen)

6. Výzva MAS VaS – IROP – Bezpečnost dopravy (příjem žádostí ukončen)

7. Výzva MAS VaS – IROP – Vzdělávání II (příjem žádostí ukončen)

8. Výzva MAS VaS – IROP – Rozvoj komunitních center II (příjem žádostí ukončen)

9. Výzva MAS VaS – IROP – Bezpečnost dopravy II (připravujeme)


Výzvy PRV

1. Výzva MAS VaS – PRV (ukončena)

2. Výzva MAS VaS – PRV (ukončena)

3. Výzva MAS VaS – PRV (ukončena)

4. Výzva MAS VaS – PRV (ukončena)

5. Výzva MAS VaS – PRV (příjem žádostí o dotaci ukončen)

6. Výzva MAS VaS – PRV (vyhlášená)


Výzvy OPŽP

1. Výzva MAS VaS – OPŽP – Realizace sídelní zeleně (příjem žádostí ukončen)

2. Výzva MAS VaS – OPŽP – Realizace ÚSES a protierozní opatření (příjem žádostí ukončen)

3. Výzva MAS VaS – OPŽP – Realizace sídelní zeleně II (příjem žádostí ukončen)