10. výzva MAS v IROP

10. výzva MAS Vizovicko a Slušovicko – IROP – Bezpečnost dopravy III

Začátek příjmu žádostí12. 11. 2021 ve 12:00
Konec příjmu žádostí15. 12. 2021 ve 12:00
Alokace výzvy1 231 603 Kč (celkové způsobilé výdaje)
Min. výše způsobilých výdajů na projekt300 000 Kč
Max. výše způsobilých výdajů na projekt1 231 603 Kč
Míra spolufinancování žadatele5 % (95 % dotace)
Oprávnění žadatelé kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb.

DOKUMENTY K VÝZVĚ

Text výzvy – 10. výzva MAS Vizovicko a Slušovicko – Bezpečnost dopravy III
Příloha č. 1 – Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2 – Kritéria věcného hodnocení
Příloha č. 3 – Mapa se zákresem vzdálenosti místa realizace projektu od objektu občanské vybavenosti
Příloha č. 4 – Čestné prohlášení žadatele, že není vyžadováno stavební povolení, ohlášení stavby ani jiné opatření stavebního úřadu
Interní postupy MAS – IROP

DOKUMENTY K NADŘAZENÉ VÝZVĚ ŘO IROP

Povinné přílohy žádosti o podporu a další vzory naleznete v příloze specifických pravidel pro žadatele a příjemce IROP výzvy č. 53 – Udržitelná doprava – Integrované projekty CLLD

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce
Přílohy specifických pravidel pro žadatele a příjemce
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce
Přílohy obecných pravidel pro žadatele a příjemce

PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Žádost o dotaci se vyplňuje elektronicky přes systém MS2014+, který je přístupný → ZDE.

Pro další informace či konzultace se neváhejte obrátit na Ing. Pavla Elšíka, email: pavel.elsik@masvas.cz, tel. 777 304 299.