?VELKÝ ZÁJEM ŽADATELŮ V 6. VÝZVĚ PRV?

Pondělí 12. 4. 2021 byl posledním dnem pro příjem žádostí o dotaci v 6. výzvě MAS v rámci Programu rozvoje venkova 2014–2020.
Ve 4 vyhlášených Ficích s celkovou alokací 7,27 mil. Kč byl zaregistrován rekordní počet 44 žádostí o dotaci z řad zemědělců, zpracovatelů, podnikatelů, spolků či obcí! 
I když administrace a kontrola takového množství žádosti bude náročná, jsme velmi rádi, že je o naše výzvy čím dál větší zájem!
Během dubna a května bude probíhat administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti, hodnocení a výběr projektů bude ukončen v červenci tohoto roku.

Seznam zaregistrovaných žádostí o dotaci naleznete na stránce výzev: https://www.masvas.cz/vyzvy-mas/6-vyzva-prv/