Byla vyhlášena 1. a 2. výzva OPŽP

MAS Vizovicko a Slušovicko vyhlásilo dne 14.03.2019 svou 1. a 2. výzvu v rámci Operačního programu životního prostředí (OPŽP). Výzva č.1 je zaměřena na Zlepšení kvality prostředí v sídlech – zejména na revitalizaci prvků sídelní zeleně. Výzva č. 2 je zaměřena na Posílení přirozené funkce krajiny – zejména na Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur a na Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu.

Zahájení příjmu žádostí 1. a 2. Výzva: 14.03.2019 v 09:00 hod.

1. Výzva MAS VaS – OPŽP – Realizace sídelní zeleně 

  • příjem žádostí od 14.03.2019 v 09:00 hod. do 30.09.2019 ve 20:00 hod.
  • alokace: 3.000. 000 Kč
  • výše podpory: 60%
  • limity způsobilých výdajů: min. 100 000 Kč max. 2 000 000 Kč

2. Výzva MAS VaS – OPŽP – Realizace ÚSES a protierozní opatření 

  • příjem žádostí od 14.03.2019 v 09:00 hod. do 29.08.2019 ve 20:00 hod.
  • alokace: 7.000. 000 Kč
  • výše podpory: 80-100%
  • limity způsobilých výdajů: min. 100 000 Kč max. 2 800 000 Kč

Kompletní informace a dokumenty naleznete v sekci Výzvy MAS – Výzvy OPŽP