10. výzva MAS v IROP byla ukončena

Koncem roku 2021 mohli oprávnění žadatelé podávat žádosti o dotaci v rámci 10. výzvy MAS v IROP – Bezpečnost dopravy III. Jednalo se o poslední výzvu v minulém programovém období. V této výzvě uspěla jedna žádost, a to na projekt na vybudování místa pro přecházení u výjezdu z obce Zádveřice-Raková. 

Seznam přijatých žádostí ZDE.