3. výzva MAS v OPŽP vyhlášena

MAS Vizovicko a Slušovicko vyhlásila dne 31. 10. 2019 svou 3. výzvu v rámci Operačního programu životní prostředí (OPŽP). Výzva je zaměřena na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů. 

  • zahájení příjmu žádostí: 31. 10. 2019 v 9:00
  • ukončení příjmu žádostí: 3. 1. 2020 ve 20:00
  • alokace: 3 000 000 Kč
  • výše podpory: 60%
  • limity způsobilých výdajů: min. 100 000 Kč max. 2 000 000 Kč

Kompletní informace a dokumenty naleznete v sekci Výzvy MAS / 3. Výzva MAS VaS – OPŽP – Realizace sídelní zeleně.