Znáte svá práva a povinnosti jako rodiče?

MAS Vizovicko a Slušovicko Vás v rámci projektu Naše škola – naše radost II zve na diskusní seminář s Mgr. Marikou Kropíkovou.

V rámci semináře představí lektorka účastníkům z řad rodičů, pedagogů a veřejnosti klíčové body ze školské legislativy o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Rodiče budou zároveň seznámeni se svými právy a povinnostmi ve vztahu ke vzdělávání dítěte se SVP a s právy dětí/žáků samotných. Součástí semináře bude také řešení konkrétních kazuistik a společná diskuse s účastníky.

Termín: 21. října od 16 hodin

Místo: Nová sokolovna Slušovice

Registrace na tomto ODKAZU

 

O lektorce (https://www.lektormk.cz/)

  • Soudní znalec pro oblast pedagogiky, speciální pedagogiky, společné vzdělávání
  • Autor odborných časopisů a publikací
  • 25 let praxe ve školství
  • Lektor v oblasti dalšího vzdělávání