7. výzva MAS v PRV

Dokumenty k výběru projektů

Text výzvy

Přílohy výzvy

Příloha k žádosti o dotaci stanovená MAS 

Nepovinné přílohy k žádosti o dotaci

Semináře

 

Metodiky

 

Další dokumenty k výzvě

Podání žádosti

Zadávací řízení