Článek 17, odstavec 1., písmeno a) Investice do zemědělských podniků