Seznam nevybraných žádosti – odstoupení od realizace fiche 1