Zápis Programový výbor 4. 8. 2022 vč. zápisu a prezenční listiny