Zápis Výběrová komise 28. 7. 2022 vč. zápisu a prezenční listiny