8. výzva MAS v PRV

Dokumenty k výběru projektů

Text výzvy

Přílohy výzvy

Příloha k žádosti o dotaci stanovená MAS 

Povinné přílohy k žádosti o dotaci

Semináře

Metodiky a pravidla

Další dokumenty k výzvě

Podání žádosti

Zadávací řízení