V průběhu léta jsme zpracovávali žádosti na kotlíkové dotace

Do 31. srpna 2022 mohli senioři a nízkopříjmové domácnosti podat žádost o dotaci na výměnu starých kotlů na uhlí a dřevo, které nesplňovaly alespoň 3. emisní třídu. Žadatelé mohou čerpat dotaci na plynové kotle, kotle na biomasu a tepelná čerpadla ve výši až 95 %. Všem žadatelům z Vizovicka a Slušovicka jsme poskytovali bezplatnou pomoc s vyplněním žádosti a předložením všech povinných příloh.

V průběhu dvou a půl měsíců jsme poskytli žadatelům desítky konzultací, sami jsme zpracovali celkem 38 žádostí. Jedná se o 30 % všech žádostí podaných na území MAS Vizovicko a Slušovicko. Nejvíce žádostí bylo podáno na nový kotel na biomasu s ručním přikládáním a tepelné čerpadlo. V celém Zlínském kraji bylo podáno 2045 žádostí s celkovou výší dotace  293 395 922,95 Kč.

Naše pomoc v území však v srpnu neskončila. Všem žadatelům i nadále pomáháme s uzavřením smlouvy a následným vyúčtováním dotace. V případě, že jste si podali žádost a potřebujete poradit s následujícím postupem, neváhejte se ozvat.

Kontaktní osoba: Mgr. Edita Nezvalová

E-mail: edita.nezvalova@masvas.cz

Telefon: 601 342 756