Tradice, řemesla a život na Valašsku

Procházka tradičními, ale i současnými řemesly, které neodmyslitelně patří k životu na Valašsku, to je hlavní téma dvoudenní akce pořádané NF Řemeslo pomáhá, MAS Vizovicko a Slušovicko a DK Vizovice. 

Cílem je představit dětem, ale i široké veřejnosti, jak se zde žilo, bydlelo, jaké tradice se dochovaly a na co pomalu zapomínáme. Abychom si uvědomili, jakou roli mělo a má Valašsko v našem regionu, vytvořili organizátoři koncept od historie, konkrétně od středověku, po současnost.

„Podpora řemesel a zachování tradic jsou témata, kterým se dlouhodobě věnujeme, a proto jsme rádi, že můžeme být součástí této akce. Aby to byla hlavně zábava, je pro děti připravena také tajenka, kterou by měly postupně po splnění aktivit vyplnit. Toto bude podmínkou pro získání certifikátu Valašského mistra. Na akci jsme přizvali všechny školy, které spadají do naší MAS a setkali jsme se s obrovským zájmem. Věříme, že se to nejen dětem, ale i pedagogům bude líbit. Školám jsme vyhradili celý pátek a máme pro ně také připravenu týmovou hru.“

Svěřil se Pavel Elšík za MAS Vizovicko a Slušovicko