Akční plány vzdělávání na roky 2023, 2024 a 2025

V rámci projektu Naše škola – Naše radost III. (MAP) probíhá od jara tohoto roku příprava Akčních plánů vzdělávání na další kalendářní roky 2023, 2024 a 2025. Podněty pro jejich tvorbu realizační tým MAP sbíral zejména z osobních setkáních s řediteli škol. Tyto podněty byly probírány a formovány na pracovních skupinách. Akční plány budou přílohou nového projektu MAP IV., ve kterém jsou vyčleněny finanční prostředky na implementaci vzdělávacích aktivit. Většina aktivit akčních plánů bude financovaná z prostředků MAP.

Finální podobu akčních plánů bude v měsíci říjnu schvalovat řídící výbor. Stále je možnost podobu skladbu jednotlivých aktivit připomínkovat. Pokud máte připomínku, nebo aktivitu která by neměla chybět, neváhejte se na nás obrátit. Více informací ZDE