AKTUALIZACE 1. výzvy MAS VaS v IROP

Upozorňujeme žadatele, že proběhla aktualizace 1. výzvy MAS Vizovicko a Slušovicko – IROP – Rozvoj komunitních center. V rámci aktualizace nastaly dvě změny:

  1. Posunutí data a času ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ z 31. 10. 2018 12:00 na 31. 12. 2018 12:00
  2. Posunutí data ukončení realizace projektu z 31. 12. 2020 na 31. 12. 2021

Aktualizovanou výzvu naleznete v sekci Výzvy MAS – Výzvy IROP – 1. výzva MAS VaS – IROP – Rozvoj komunitních center.