Aktualizace MAP – dokument k připomínkování

Vážené dámy, Vážení pánové,

v rámci projektu Naše škola – naše radost II jsme aktualizovali dle stanovaných pravidel dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Vizovicku a Slušovicku. V měsíci prosinec bude tento dokument schvalován Řídícím výborem projektu, ale nejprve je nutné ho podřídit připomínkovacímu procesu.
 
Proto Vás prosím, pokud budete mít prostor, projděte si dokument a pokud narazíte na nějakou nesrovnalost zaznamenejte do tabulky v příloze a tu nám zašlete na email masvas-skola@email.cz.
Termín pro zaslání připomínek je 4. 12. 2020.
 
Další dílčí aktualizace bude probíhat v lednu až březnu 2022.
 
Připomínky k MAP
DOKUMENT MAP II aktualizovaný dokument 2020