Aktualizace Strategického rámce MAP

 V průběhu dubna bude probíhat vyplnění nového Strategického rámce MAP, který obsahuje investiční priority (projekty) škol a NNO v oblasti vzdělávání.
Do Strategického rámce se zapisují investiční priority především s vazbou na možnost čerpání dotací v oblasti vzdělávání v operačním programu IROP 2021-2027 (ať už na přímo nebo přes MAS), ale mohou být zapsány i další investiční záměry.

Aktualizace bude probíhat ode dnešního dne do 30. dubnapřičemž záznamy v kanceláři zpracujeme a odešleme Řídícímu výboru ke schválení v první polovině května. Nemusíte se bát, v květnu se teprve předpokládá schválení IROP Evropskou komisí, takže první výzvy nejdříve v červnu.
 
Níže vkládáme následující důležité dokumenty:
  • Strategický rámec MAP – excel tabulka, do které budete své investiční priority (projekty) zapisovat
  • Pokyny pro aktualizaci investičních priorit, kde najdete informace, co se k jednotlivým záměrům dodává
  • Priority a cíle MAP – každý záměr musí zapadnout do nějaké oblasti
  • Podporované oblasti IROP – informace o podporovaných oblastech v novém programovém období – (pozor! jedná se o předběžné informace, dokument stále není schválen, ale předpokládáme, že se to měnit příliš nebude)
Co je důležité? Vše je v pokynech!!
  • v IROP půjde podpořit jen projekty, které budou mít křížky u vybraných oblastí
  • uvedené částky v SR jsou pro projektové žádosti v IROP maximální
  • excel uložte do PDF a dejte podepsat zřizovateli, následně nám zašlete toto podepsané PDF i samotný excel (u vybraných typů projektu je nutno doložit také Dohody o investicích)
 
V případě dotazů se na nás obraťte – kontakty MAP
 
Strategický rámec MAP – excel tabulka pro vyplnění
Pokyny pro aktualizaci
Podporované oblasti v IROP 2021-2027
Priority a cíle MAP Vizovicko a Slušovicko