Analytika MAP k připomínkování a aktualizace projektů v SR

Do úterý 22. března 2017 do 12 hodin máte možnost připomínkovat analytickou část dokumentu týkajícího se vzdělávání a také zapsat vzdělávací projektové záměry do aktualizovaného vydání Strategického rámce MAP do roku 2023, který musí obsahovat projekty, u kterých je v IROP žádáno o podporu.

1. Zaměstnanci projektu Naše škola – naše radost byla dokončena analytická část dokumentu MAP, která monitoruje současný stav vzdělávání a školství na území Vizovicka a Slušovicka. Tento dokument byl zaslán k připomínkování vedení škol a jejich zřizovatelům. I vy nám však můžete zaslat své připomínky, a to do  22. března na email: masvas-skola@masvas.cz

Analytická část MAP ke stažení → ZDE

Připomínkový list ke stažení → ZDE

 

2. Na konci března proběhne také první aktualizace zapsaných záměrů a vy máte opět možnost přidat do seznamu projektů své záměry, a to především ty, které byste chtěli realizovat pomocí dotace z IROP, protože ve studii proveditelnosti projektu se musí popsat vazba na MAP a musí být uveden odkaz na uvedený záměr.

Nyní tedy máte možnost dopsat nové záměry prostřednictvím Aktualizačního dokumentu pro zápis projektů do MAP a zaslat podepsané a oskenované na email: masvas-skola@masvas.cz do 22. 3.2017. Poté budou záměry zpracovány a odeslány Řídícímu výboru MAP ke schválení.
    • Aktualizační dokument pro zápis projektů do MAP ZDE
    • První Strategický rámec s projekty → ZDE
    • Pokud Vás zajímá co vše IROP v oblasti vzdělávání podporuje, můžete se podívat na specifická pravidla (uvedeny pro výzvy MAS, ale obsahově je „velký“ IROP stejný): Specifická pravidla pro žadatele a příjemce