Formulář projektových záměrů

Nově jsme na našich stránkách do sekce Dokumenty zařadili Formulář projektových záměrů, díky kterému nás můžete informovat o Vašich nápadech, vylepšeních a plánech jak přispět k rozvoji Vaší obce či svého podnikání. Děkujeme za spolupráci.

Seminář Zdravý kraj

Dne 31.7. se zástupci MAS VaS zúčastnili semináře Zdravý kraj, který pořádala Energetická agentura Zlínského kraje. Byla probírána témata zabývající se odpadovým hospodářstvím, obnovitelnými zdroji energie, energetickou náročností budov a zároveň byly prezentovány příklady, jak se s těmito problematikami vypořádávají v zahraničí (zejména v Rakousku a Německu). Dále byly představeny realizované projekty Energetické agentury a podrobnosti o programu Nová zelená úsporám.

Nový web MAS VaS v přípravě!

V rámci příprav na nové plánovací období chystáme zcela nové internetové stránky. Jejich spuštění předpokládáme na začátku měsíce září. Těšte se. 🙂