Noví partneři, projekty a plány pro rok 2024. Taková byla Valná hromada v obci Veselá

Ve čtvrtek 29. února 2024 se partneři MAS setkali v obci Veselá na dalším jednání Valné hromady. Jako už tradičně proběhla před samotným jednáním prohlídka obce, kdy za doprovodu pana starosty měli účastníci možnost prohlédnout si zrealizované projekty a navštívit muzeum starých rádií. Během jednání byli partneři informováni o hospodaření MAS, rozpočtu na rok 2024 a schválili přijetí nových partnerů – Mysliveckého spolku Veselá – Klečůvka a SDH Jasenná. Byly také prezentovány novinky ze SP SZP, OP Zaměstnanost+, Nové zelené úsporám Light a výsledky výběru projektů podaných v rámci výzev IROP a OPTAK. Děkujeme všem partnerům za spolupráci a aktivní účast. Číst dále

Programový výbor vybral projekty v rámci výzev IROP a OPTAK

Na základě hodnocení Výběrové komise rozhodl dne 20. 2. 2024 Programový výbor o výběrů projektových záměrů podaných do výzev IROP a OPTAK. Celkem bylo vybráno 12 projektů za více než 17 mil. Kč. Konkrétně v 1. výzvě MAS v IROP – Bezpečnost dopravy byly podpořeny všechny 3 projektové záměry. Díky možnosti navýšení alokace byly také ve 2. výzvě MAS v IROP – Vzdělávání vybrány všechny předložené záměry. V rámci 3. výzvy MAS v IROP – Hasiči však došlo k výraznému překročení alokace, bez možnosti její navýšení, a proto byly podpořeny dva projekty. Zbývající dva projekty jsou zařazeny na seznam hraničních projektů. Do 1. výzvy MAS v OPTAK – Technologie byly předloženy a po provedeném hodnocení také vybrány dva projektové záměry. Číst dále

Výzvy MAS ukončeny, 14 projektů se bude ucházet o získání dotace

MAS Vizovicko a Slušovicko ukončila příjem projektových záměrů do výzev z programů IROP a OPTAK. Celkem bylo v rámci 4 výzev přijato 14 projektů za téměř 20 milionů korun. Konkrétně se jednalo o:

1. výzvu MAS v IROP – Bezpečnost dopravy (přijaty 3 projekty)

2. výzvu MAS v IROP – Vzdělávání (přijato 5 projektů)

3. výzvu MAS v IROP – Hasiči (přijaty 4 projekty)

1. výzvu MAS v OP TAK – Technologie (přijaty 2 projekty) Číst dále

MAS otevírá nové dotační příležitosti

MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. dne 9. 11. 2023 vyhlásila v rámci nového programového období 2021+ čtyři výzvy k předkládání projektových záměrů. Konkrétně se jedná o tři výzvy z IROP a jednu výzvu z OPTAK, které jsou zaměřeny na následující oblasti.

1. výzva MAS v IROP – Bezpečnost dopravy
2. výzva MAS v IROP – Vzdělávání
3. výzva MAS v IROP – Hasiči
1. výzva MAS v OP TAK – Technologie

Podrobnosti o jednotlivých výzvách, včetně podmínek a termínů naleznete v sekci Výzvy MAS.

Nové výzvy MAS v IROP se blíží

V průběhu srpna byla Řídícím orgánem IROP zveřejněna kompletní pravidla a podmínky ke všem podporovaným oblastem z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), z nichž bude mít naše MAS možnost vyhlašovat výzvy. Konkrétně se jedná o Bezpečnost dopravy, Veřejná prostranství, Vzdělávání, Hasiči, Sociální služby, Kulturní památky a Cestovní ruch.
Doporučujeme všem potenciálním žadatelům, kteří plánují podání projektů v rámci těchto oblastí, pečlivě se seznámit s pravidly, které jsou dostupné na našich webových stránkách nebo na stránkách IROP.

Číst dále

Moderní technologie pro moderní MAS

V dnešní době, která je charakterizována rychlým rozvojem digitálních technologií, je nezbytné, aby i neziskové organizace držely krok s tímto trendem. Naše MAS se proto snaží jít s dobou a využívat vhodné nástroje, díky kterým lze efektivně a systematicky řídit svůj provoz a zvládat zvyšující se množství každodenní operativy. Využívání digitálních technologií nám umožňuje automatizovat některé rutinní procesy, sdílet a monitorovat veškeré informace a dokumenty týkající se našich projektů a aktivit či efektivně komunikovat s našimi partnery a členy týmu. Číst dále

MAS podpoří pořádání spolkových a komunitních akcí

V průběhu května jsme přijali celkem 14 žádostí do nově vyhlášeného programu na podporu spolkové činnosti a komunitního způsobu života. V rámci této výzvy mohly neziskové organizace, které jsou partnery naší MAS, získat až 5000 Kč na realizaci kulturních a sportovních aktivit. Na základě provedeného hodnocení a s ohledem na alokaci rozhodla Správní rada o podpoření 10 projektů. Mezi akce, které obdrží dotaci se zařadil například Dětský den ve Hvozdné, Orientační závod “Kašava-cestou necestou”, Uvolněné odpoledne v Neubuzi nebo Okrsková soutěž v požárním sportu ve Vizovicích.

Festival řemesel přilákal tisícovku návštěvníků

Předposlední březnový víkend se prostory Kulturního centra Vizovice a parkoviště za budovou proměnily v přehlídku historických, lidových i současných řemesel, která byla, jsou a snad i budou se životem na Valašsku spjata. Na čtrnácti stanovištích měly nejen děti, ale i dospělí možnost vyzkoušet řemesla, s nimiž se jen tak nesetkají. Číst dále