Avízo 2. výzvy MAS v IROP – Vzdělávání

MAS Vizovicko a Slušovicko plánuje vyhlásit výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu se zaměřením na podporu infrastruktury MŠ, ZŠ a organizací zabývající se zájmovým, neformálním a celoživotním vzděláváním.

Základní předběžné informace:

 • Předpokládaný termín přijmu žádostí: listopad 2018 – březen 2019
 • Celková alokace výzvy: 4 892 000 Kč
 • Minimální výše CZV projektu: 300 000 Kč
 • Maximální výše CZV projektu: 1 500 000 Kč
 • Forma financování: ex post
 • Výše spoluúčasti: 5 %

Podporované aktivity

Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

 • Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání.

Infrastruktura základních škol

 • Stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).
 • Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol.
 • Zvýšení kapacit škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání.

Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

 • Stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání (MAP) nebo s Krajským akčním plánem vzdělávání.

Oprávnění žadatelé

Společné pro všechny aktivity

 • kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji
 • obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 • nestátní neziskové organizace
 • církve, církevní organizace
 • organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu

Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

 • zařízení péče o děti do 3 let
 • školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání
 • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti

Aktivita Infrastruktura základních škol

 • školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání
 • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

 • školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního vzdělávání
 • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

Výzva MAS je navázána na 68. výzvu IROP.