Blíží se ukončení výzvy na ŠABLONY pro MŠ a ZŠ

Již 30. června 2017 bude ukončen příjem žádostí o podporu zjednodušeného vykazování (= šablon) pro MŠ a ZŠ!

Ze šablon, které mají 100% dotaci lze uhradit náklady na personální výpomoc (chůvy, asistenti pedagoga, psychologové…), vzdělávání zaměstnanců (matematická a čtenářská gramotnost, inkluze, péče o děti do 2 let…) či podporu spolupráce (setkávání s rodiči, vzájemné hospitace….) a vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem (doučování, školní kluby…) a jiné. Nabídka šablon je poměrně široká a lze do nich zahrnout i aktivity, které z názvu šablony přímo nevyplývají, přestože jsou uznatelné. 

Pro všechny ředitele, kteří mají zájem o podání žádosti o podporu, jsme k dispozici. Nabízíme Vám bezplatné poradenství a metodické vedení během celé realizace projektu.

 Kontakt: Ing. Renata Bednářová, ???? renata.bednarova@masvas.cz