Byl ukončen příjem žádostí do 7. výzvy MAS v PRV

Dne 19. 6. 2022 byl ukončen příjem žádostí do 7. výzvy MAS v PRV.  Do tohoto dne bylo přijato celkem 20 žádostí.

Počty přijatých žádostí dle jednotlivých Fichí:

Fiche 1 Investice do rostlinné a živočišné výroby: 11

Fiche 4 Podpora investic do zakládání a rozvoje místních podniků a služeb a uvádění produktů na trh – nezemědělské činnosti: 2

Fiche 6 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech: 7

Seznam přijatých žádostí naleznete ZDE.