Byla vyhlášena 1. výzva MAS v PRV

Dnešním dnen byla vyhlášena 1. výzva MAS VaS v Programu rozvoje venkova. Text výzvy a všechny potřebné dokumenty nalezenete v sekci SCLLD 2014+/PRVOde dneška jsou také oficiálně  zahájeny osobní konzultace s jednotlivými žadateli. Ve čtvrtek 20. 7. 2017 od 17 hod. se v kanceláři MAS uskuteční seminář pro žadatele

Základní informace:
  • Vyhlášení výzvy: 19. 7. 2017
  • Zahájení příjmu žádostí: 2. 8. 2017
  • Ukončení příjmu žádostí: 16. 8. 2017

Vyhlášené Fiche:
  • Fiche 1Investice do rostlinné a živočišné výroby – alokace 1 200 000 Kč, žadatelé: zemědělci
  • Fiche 4Podpora investic do zakládání a rozvoje místních podniků a služeb a uvádění produktů na trh – nezemědělské činnosti – alokace 400 000 Kč, žadatelé: podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.