Byla vyhlášena 6. výzva MAS v IROP – Bezpečnost dopravy

MAS Vizovicko a Slušovicko vyhlásila dne 9. 3. 2020 svou 6. výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Výzva je zaměřena na zlepšení bezpečnosti dopravy.

  • zahájení příjmu žádostí: 9. 3. 2020 ve 12:00
  • ukončení příjmu žádostí: 31. 5. 2020 ve 12:00
  • alokace: 6 522 271,00 Kč
  • výše podpory: 95%
  • limity způsobilých výdajů: min. 300 000 Kč max. 3 000 000 Kč

Kompletní informace a dokumenty naleznete v sekci Výzvy MAS / 6. Výzva MAS VaS – IROP – Bezpečnost dopravy.