Byla vyhlášena 7. výzva MAS v PRV!

Dnešním dnem byla vyhlášena 7. výzva MAS v PRV! Žadatelé mohou předkládat žádosti k podpoře v oblastech Investice do rostlinné a živočišné výroby, Podpora investic do zakládání a rozvoje místních podniků a služeb a uvádění produktů na trh – nezemědělské činnosti a Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech.
 
Termín příjmu žádostí je nastaven od 27. 5. 2022 do 19. 6. 2022.
Celková výše alokace je 3 209 097,- Kč.
Více informací naleznete ZDE.