Byli jsme na IROPu

BANNER-SEMINARE-FINAL-11V malém sále Kongresového centra ve Zlíně proběhl seminář k představení Integrovaného regionálního operačního programu (IROPu), na kterém nemohli chybět ani zástupci naší MAS. Po úvodním slovu hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka, prezentovala zástupkyně MMR priority a možnosti v programovém období 2014+ a hlavní změny oproti období minulém.

Následně pan Mazal představil strukturu IROPu, popsal jednotlivé specifické cíle a uvedl několik příkladů projektů, které by se v jedlotlivých opatřeních daly realizovat. Poté vystoupil pan Krist z NS MAS ČR, který představil Místní akční skupiny a prezentoval jejich možnosti v novém programovém období. Závěr patřil zástupci Zlínského kraje, jenž představil Integrováný plán rozvoje území města Zlína.

Prezentace ze semináře jsou k dispozici zde: Prezentace IROP

Schéma struktury IROPu je k dispozici zde: Struktura IROP