Byly zveřejněny otázky a odpovědi k výzvám IROP

V sekci IROP byly zveřejněny otázky a odpovědi k výzvám IROP, které budou vyhlášovány přes MAS. Tyto informace vám mohou pomoci při plánování projektů a následném zpracování žádostí o dotaci. Otázky se týkají konkrétních projektů, jejichž realizace či způsobilost výdajů není zřejmá ze specifických pravidel.