Celé Česko se může pustit do sázení stromů. MŽP spouští nový dotační program!

Ministerstvo životního prostředí spouští zcela nový dotační program na podporu komunitní výsadby listnatých stromů na veřejných prostranstvích. Získat dotaci až 250 tisíc korun, zasadit stromy a zapojit se do celonárodní iniciativy #sazimebudoucnost může prakticky každý. K dispozici je celkem 100 milionů, které ministerstvo vyčlenilo z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR. Příspěvek je určen k úhradě sazenic, potřebného materiálu i následné péče o stromy.

Termíny podání žádostí

  • Zahájení příjmu žádostí: 14. 10. 2019
  • Ukončení příjmu žádostí: 31. 8. 2020 nebo vyčerpání alokace

Výše příspěvku

  • 20 000 – 250 000 Kč
  • Maximální míra podpory – 100 % ze způsobilých výdajů

Na co můžete dotaci získat

  • Výsadba stanovištně vhodných druhů listnatých stromů

Kdo může žádat

  • Všechny subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu, s výjimkou politických stran a hnutí.

Více informací na www.sazimebudoucnost.cz nebo www.narodniprogramzp.cz