Cestování dostupné všem – podruhé

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo v pořadí již druhou výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací do Národního programu podpory cestovního ruchu pro rok 2015, podprogramu Cestování dostupné všem. 

  • celková alokace 50 mil. Kč
  • příjem žádostí do 30.6.2015
  • výše dotace max. 50%

Podporovanými oblastmi jsou:

  1. Rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél pěších tras, naučných stezek, jezdeckých stezek, vodních tras, cyklotras pro zvýšení návštěvnosti včetně marketingu vytvořených produktů cestovního ruchu.
  2. Zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu – roštové nájezdové rampy, schodolezy, výtahy, pořízení tzv. „městských kol“, „sdílených kol“, pořízení turistického vláčku, povozu , lodičky.
  3. Zavedení/zlepšení/ vytvoření navigačních a informačních systémů pro senzoricky postižené účastníky cestovního ruchu a senzoricky postižené návštěvníky atraktivit cestovního ruchu.
  4. Pořízení zařízení pro bezpečné parkování kol a úschovu zavazadel.

Další informace → zde.