ČR má schváleno již šest operačních programů

Po čtyřech operačních programech o kterých jsme psali dříve, došlo ke schválení Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který má za cíl rozvoj výzkumu, vysokých škol a rovný přístup ke vzdělávání. Tento operační program bude financován ze dvou zdrojů a to z Evropského sociálního fondu (ESF) a Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), ESF je určen pro neinvestiční akce a naopak EFRR podporuje investiční a infrastrukturní projekty. Celková alokace programu přesahuje částku 76 miliard korun.
Šestým schváleným programem se stal Program rozvoje venkova. Peníze z PRV půjdou zejména na obnovu, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství, na investice v zemědělských podnicích, dále na podporu zpracování a vývoje zemědělských produktů i technologií, a také na vytváření nových pracovních míst na venkově. Celkově bude moci české zemědělství získat více než 84 miliard korun.