Dokument MAP II k připomínkám

V rámci projektu Naše škola – naše radost II byla dokončena aktualizace Místního akčního plánu – MAP. Připomínky k jeho obsahu můžete zasílat na email masvas-skola@email.cz do 20. 4. 2022. Dokument bude následně zaslán Řídícímu výboru ke schválení.

Dokument MAP II ZDE.