Usnesení z pracovní schůze Správní rady 4. prosince 2014

Usnesení z pracovní schůze Správní rady 4. prosince 2014