Usnesení z pracovní schůze valné hromady 17. prosince 2013

Usnesení z pracovní schůze valné hromady 17. prosince 2013