Usnesení z pracovní schůze Valné hromady 19. prosince 2014

Usnesení z pracovní schůze Valné hromady 19. prosince 2014