Usnesení z pracovní schůze valné hromady 22. listopadu 2012

Usnesení z pracovní schůze valné hromady 22. listopadu 2012