Usnesení z pracovní schůze valné hromady 22. února 2013

Usnesení z pracovní schůze valné hromady 22. února 2013